Advies

Natuurlijk weten wij ook wel dat consumentenprogramma’s de zaken graag wat opkloppen. Alles voor de kijkcijfers uiteraard. Op zich onschuldige items worden vaak toch voorzien van een dreigend muziekje en een even dreigend kijkende deskundige die op sombere toon vertelt dat het een of andere desastreus kan verlopen en het einde van het levensgeluk of toch op zijn minst de bestaanszekerheid van hele volksstammen zou kunnen betekenen. Het zijn vaak apocalyptische taferelen van door de banken van huis en haard verdreven, langs de rafelranden van de maatschappij bivakkerende ouderen die ons dan voorgeschoteld worden.
Een paar weken geleden blijven wij hangen bij een zo’n programma en dat wat een rustig avondje op de bank voor de tv had moeten worden, ontaardt in een alarmerende waarschuwing aan ons. Wij, Gade en ik, zijn tot wederzijds genoegen een ouder echtpaar met een aflossingsvrije hypotheek en behoren dan ook voor de volle 100% tot de doelgroep van het waarschuwende itempje wat wij te zien krijgen. In sombere en sobere woorden wordt door een overtuigd knikkende deskundige duidelijk gemaakt dat er verschrikkelijke tijden kunnen aanbreken voor oudere mensen die een aflossingsvrije hypotheek hebben en die aan het eind van de looptijd geconfronteerd worden met de onmogelijkheid het voor de aflossing van de hypotheek benodigde pecunia op te brengen. En de banken, de banken lachen in hun vuistje. Wij kijken elkaar aan. Herkennen ons gedeeltelijk in de geschetste voorbeelden en besluiten dat het weer eens tijd wordt onze adviseur in geldzaken weer eens te raadplegen.
Hij stelt ons gerust. Gelet op de gegevens die wij hem verstrekken hoeven wij ons nergens druk over te maken. Als het al zou gaan spelen dan pas rond het derde decennium van deze eeuw, maar bovendien zijn de omringende feiten ook zo dat er van huisuitzettingen en gedwongen verkopen in het geheel geen sprake zal zijn. Sterker nog uit onze situatie blijkt nog meer fiscaal voordeel te halen. Het duizelt mij bij zijn uitleg, maar hij heeft er voor door geleerd, dus het zal wel kloppen. Wij wachten de uitwerking van zijn ideeën af. Maar hoe dan ook tot mijn 95ste is er bij ongewijzigd beleid geen vuiltje aan de lucht. Ik kan zelfs met een gerust hart 100 worden.

Eén reactie op Advies

  1. Maria schreef:

    Haha. MF heeft baat bij dit soort programma’s. Brengt hem weer wat extra adviesgrsprekken ;))

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.