Comorbiditeit

In de papieren die ik van het ziekenhuis meekreeg zat ook een ontslagbrief. In voor mij vaak onbegrijpelijke taal staat wat ik allemaal mankeer en heel veel andere gegevens over medicatie, gewicht, bloeddruk,polsslag en verdere bevindingen. Het meeste is gesteld in het medisch koeterwaals, de geneeskundige geheimtaal waarvan ik maar hoop dat de ene dokter precies begrijpt wat de ander bedoelt. Veel voor mij onbegrijpelijke letterwoorden die bij Wordfeud zouden sneuvelen en bij Scrabble tot felle discussies zouden leiden, ja zelfs echtelijke ruzies niet zouden uitsluiten.
Gade en ik zijn toch tamelijk belezen mensen, maar ook wij stuiten op een woord dat wij nog niet eerder zagen, laat staan hoorden. Toch staat het in de ontslagbrief en staart het in al zijn sinistere klank dreigend aan. We spreken het langzaam lettergreep voor lettergreep uit. Ik hoor ‘mort’, dat is toch ‘dood’ in het Frans. Het is een woord waar de dreiging, ja zelfs de doodsdreiging van af druipt. Een woord dat mij aan rouwbrieven en bidprentjes doet denken.  Het is alsof het van zich zelf al een rouwrandje heeft en je in vette letters aanstaart: COMORBIDITEIT. Een woord dat mij in de oren klinkt als ware het uitgesproken in de kille echoënde gangen van een geheimzinnig spookkasteel vol onverlichte hoeken en spinrag rond een lang niet geopende deur naar…
Die treurige angstwekkende associaties komen natuurlijk ook omdat het woord voor mij aanschuurt tegen het meer bekende, uit het Frans afkomstige morbide, dat staat voor luguber.
Ik ga op zoek op Wikipedia, vaak voor mij een bron om vermoedens te bevestigen of fiks onderuit te halen. En daar lees ik: ” Comorbiditeit is het tegelijkertijd voorkomen van twee of meer aandoeningen of stoornissen bij één persoon.”  Die verklaring lucht een beetje op. Het betekent niet dat je meteen de pijp aan Maarten geeft. Het was mij al lang duidelijk dat je daar meer kans op hebt met meerdere ziekten. Dat is niks nieuws voor mij. Al eerder hoorde ik dat mijn gezondheidssituatie fragiel was, vandaag noemde iemand mij nog een complexe patiënt. Blijk ik gewoon comorbide te zijn en nog lang niet…

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.