Waterschap

Ja, woensdag zal ik ook mijn stem voor het waterschap uitbrengen. Ik heb enig benul van waar zo’n schap zich mee bezighoudt en weet dat zij al heel lang bestaan. Dat blijkt al uit de titel van de voorzitter van het schap: dijkgraaf. Af en toe zie ik een dijkgraaf op de televisie. Loden jas, kaplaarzen als outfit, een sompige dijk als decor. De dijkgraaf komt alleen aan het woord als het veel te nat is of veel te droog. Met sonore stem legt hij dan uit dat het maar goed is dat er waterschappen zijn die in de gaten houden dat we niet verdrinken of verdrogen. De dijkgraaf weet precies te vertellen dat zowel een te natte als een te droge dijk een gevaar kan opleveren, maar dat wij rustig kunnen gaan slapen. Het waterschap onder leiding van de dijkgraaf waakt en houdt niet alleen de waterstand maar zeker ook de grondwaterstand scherp in de gaten.
Aan de verkiezingen voor het waterschap doen heel wat partijen mee. Van de gemeente kreeg ik een lange lijst met kandidaten. Kandidaten van politieke partijen, kandidaten van belangengroeperingen. Ik heb me niet verdiept in de programma’s van de diverse lijsten. En van de namen van kandidaten komt er maar eentje mij bekend voor.Dat is op zich een povere reden om op die kandidaat mijn stem uit te brengen. Maar gelukkig heeft mijn waterschap ook een eigen kieswijzer opgesteld. Ik besluit dat de uitslag daarvan voor mij bepalend is waar ik mijn stem op zal uitbrengen. Ik beantwoord een hele reeks met vragen over wat een waterschap wel of niet zou moeten doen, wat we met de muskusrat aan moeten en of er windmolens geplaatst mogen worden op waterschapsgrond. De kieswijzer vertelt mij dat ik het minst heb met de standpunten van VVD en SGP. Dat stelt mij gerust. Het meest overeenkomst heb ik met deĀ  PvdA, 75%. Laat dat nou ook net de partij zijn van de enige kandidate die mij bekend voorkwam. Woensdag ga ik niet alleen stemmen voor het waterschap, maar weet ook nog op wie.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.