Akkoord

Een paar uur geleden is het akkoord gepresenteerd. Het is nog geen regeerakkoord, dat is het pas als er de nieuwe regering met de koning op het bordes heeft gestaan. Nu met de presentatie is het wel een coalitieakkoord geworden. Daarvoor was het nog een onderhandelingsakkoord, maar nu het door de vier partijen goedgekeurd is, is het een coalitieakkoord geworden. Of ik er blij mee moet zijn? Ik had liever wat andere partijen rond de tafel gezien met een wat progressiever resultaat. En ik kan van geen kanten zien wat het akkoord voor het land gaat inhouden, laat staan voor mij zelf . Ik verwacht niet dat ik als gevolg van het akkoord een boterham minder zal moeten eten ook al jeremieert Henk Krol van 50+ dat de oudere, ik dus, er maar liefst 40% ten opzichte van werkenden op achteruit gaat. Ook hier kan ik mij geen voorstelling bij maken. Of het nu klopt of niet, het zegt mij niets. Ik wacht wel af.
Met belangstelling lees ik hoofdstuk 1.5 over cultuur, waar de grove overheidsbezuinigingen van de afgelopen jaren verdoezeld worden met eufemismen als:“De culturele sector is er, na een periode van flinke hervormingen, in geslaagd om nieuwe geldstromen, nieuw publiek en verrassende samenwerkingsvormen te vinden.” En dan volgt er een pleidooi voor cultuureducatie, die niet vroeg genoeg kan beginnen. Tot mijn verrassing vind ik in deze cultuurparagraaf ook het pleidooi om het Wilhelmus te zingen en het Rijksmuseum te bezoeken. Na vastgesteld te hebben dat tolerantie en geloofsvrijheid, alsmede de scheiding van kerk en staat belangrijke vaderlandse waarden zijn, stelt het akkoord: “ Het zijn ankers van de Nederlandse identiteit in tijden van globalisering en onzekerheid. Op school leren kinderen daarom het Wilhelmus, inclusief de context ervan. Ook maken we het mogelijk dat alle kinderen tijdens hun schooltijd het Rijksmuseum en ons parlement bezoeken.”
In de financiële toelichting staat achter het postje cultuur(en historisch democratisch bewustzijn). Ik neurie met nauw verholen trotst dat ik van Duytsen bloed ben en de koning van Spanje altijd geëerd heb.