Advies

Er is een tijd geweest dat ik dacht enige invloed te hebben. Ik was tenslotte niet voor niets beleidsmedewerker bij een gemeente en met die pet op adviseerde ik het College van Burgemeester en Wethouders. Nu moet je je ook weer niet  al te veel van zo’n advies voorstellen, want voordat het op de behandeltafel van B&W terechtkwam hadden tal van collega’s en boven mij gestelden  ook een plasje gedaan over mijn advies, er een kanttekening bij geplaatst of omdat ze te druk waren met andere zaken er in goed vertrouwen en bijna blindelings een paraaf op gezet. Ik weet niet of dat nog zo is, maar er kon destijds heel wat tijd verstrijken tussen het moment dat je je advies schreef en het in min of meer ongeschonden vorm als beleid op de besluitenlijst terecht kwam en er tot uitvoering kon worden overgegaan. Ambtelijke molens maalden traag en op gewiekste wijze zorgde je er voor dat in de loop van de tijd je eerste gedachtespinsel uitgroeide tot een gewrocht besluit. Maar ik ben nu al jarenlang ontheven van mijn functie, ben een ambteloos burger geworden en de lijntjes naar de gemeente zijn allengs dunner en dunner geworden. Ik heb geen andere invloed meer dan eens per vier jaar mijn stem voor de gemeenteraad uit te brengen. Ben geen lid van enige politieke partij meer en heb daardoor ook maar bitter weinig in de melk te brokkelen. Dat is prima zo.
Gisteravond vergaderde ik met de leden van een werkgroep waar ik al jaren deel van uitmaak en die zich bezig hut met een alleraardigste maar verder ongevaarlijke culturele activiteit. Ik weet niet meer hoe het ter sprake kwam,  maar voor ik het in de gaten had hoorde ik mij zelf een stellige mening verkondigen hoe de stad beter zou kunnen omgaan met het organiseren van en het uitvoering geven aan het beleid op literair gebied. Alsof er geen grotere problemen zijn. Maar even gloeide weer in mij het vuur van de betrokken beleidsambtenaar de ik ooit was. Maar ik realiseerde mij ook dat ik niets meer te zeggen had, dat dit een praatje voor de vaak was. Wat een rustgevende gedachte!

Eén reactie op Advies

  1. Joost schreef:

    Maar je hebt nog steeds een werkend toegangspasje Jan. Daarmee kun je nog je mening via een achterdeurtjes kenbaar maken!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *