Boe(rderij)

Mijn dochter is een stadse. Weliswaar was ze al heel jong niet uit de manege weg te slaan maar dat leek toch weinig invloed te hebben op haar latere studie- en beroepskeuze. Ooit promoveerde ze op het vraagstuk wat het beste tijdstip was een koe te insemineren en nu geeft ze haar kennis door als docent veehouderij aan een Hogere Agrarische School. Zij heeft daarbij ook contact met het werkveld gezocht en heeft haar school een samenwerkingsverband gezocht met een melkveebedrijf. Samen met de boer is er gedacht en gewerkt aan een opzet om praktijk en theorie met elkaar te verbinden en dat is mooi gelukt. Dochter is daar trots op en vindt het leuk om de resultaten aan ons gezin te laten zien. En reizen wij af naar de boerderij in Herwijnen waar ruim honderd koeien in een ruime stal die van de modernste snufjes is voorzien ons opwachten. We worden ontvangen in het leslokaal. We zullen daar later nog terug komen om het resultaat van al die snufjes te bekijken. Een rondgang langs de stallen. Eerst het jongvee, dat op mijn uitgestoken hand sabbelt en ik leer dan dat een koe geen boventanden heeft, wel kiezen om het gras te vermalen. In de grote stal, waar de koeien rond kuieren, wat liggen te herkauwen of zich laten strelen door een graag gebruikte ronddraaiende borstel, klinkt steeds wat zachte muziek. Goed voor de koeien. Wij verwonderen ons de melkrobot die elke koe herkent. De koe bepaalt zelf of zij gemolken wil worden en als zij te vaak de robot binnenstapt er weer onverwijld uitgewezen wordt. De koeien hebben het naar hun zin. Elke koe heeft een zendertje, waardoor de boer al zijn koeien apart in de gaten kan houden en zelfs weet waar de koe in de stal zich bevindt. De computer registreert de activiteiten, lopen, slapen, staan, liggen tot op de minuut nauwkeurig. Techniek optima forma.We praten samen over biologisch boeren, de pseudo-romantiek van de weidegang en de melkprijzen.
Los van de koeien, hoe interessant ook, is het goed om als gezin nog samen te zijn. Een samenzijn dat afgesloten wordt met een genoeglijke maaltijd.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.