Brug

Ik dacht op 1 januari bij het ontbijt, het eerste ontbijt in het nieuwe jaar, ook dat nog, een deel van mijn kies rechtsachter afgebroken te hebben. Tussen een half vermalen hap brood, een dubbele boterham met 30+kaas, viste ik naar wat ik dacht het laatste restant van wat ooit een kies was. Ik betreurde dat dubbel, omdat ik in de veronderstelling leefde dat dit het laatste stukje kies was waar tegende afgelopen jaren met enige regelmaat vullingen geplakt konden worden. En nu dat stuk kies hier op mijn ontbijttafel lag had het die reddende functie verloren. Einde kies. Ik belde de tandarts, maar op 1 januari is die niet meer dan een antwoordapparaat dat je  voor spoedeisende klachten verwijst naar de tandartsenpost. Maar mijn klachten waren niet spoedeisend. Ik had geen pijn en ook geen kies meer, naar ik dacht. Met mijn tong voelde ik een grote spelonk, die naar beste weten dienst zou kunnen doen als echoput. Zo groot leek het verder pijnloos geslagen gat. Gisteren kon ik bij de tandarts terecht. Zij vleide mij horizontaal in haar stoel en constateerde dat het niet een stuk van de kies was, maar van een vulling die het gat veroorzaakte. Ik weet niet hoe vaak zij daar al nieuwe vullingen in had gezet. Het was al sinds jaar en dag een van de meest markante zwakke plekken in mijn overigens ook niet zo florissante gebit. En ja, ze kon het nog wel repareren, maar vond het ook tijd voor plan B. Een plan dat al tijden geleden door haar geopperd was, namelijk het wrakke gedeelte in mijn rechter bovenkaak vervangen door een brug. Ik had dat plan altijd verre van mij gehouden. Ik zag visioenen van veel ongevoelig plastic in mijn mond en tegen mijn verhemelte. Maar dit keer was er weinig meer te marchanderen. Een nog gezonde hoektand zal t.z.t. de basis vormen voor de brug, een gammele kies zal verwijderd worden, kapjes zullen worden geplaatst en mijn gebit zal niet meer bij de eerste de beste harde gerstekorrel bezwijken. Dat verzekert ze mij.
Ze restaureert zo goed en kwaad als mogelijk voorlopig mijn kies. Hopen dat die tot begin februari houdt. Dan staat de eerste afspraak in Operatie Brug gepland.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *