Familie

Hoe lang ben je als je gescheiden bent nog lid van de familie die je door de gerechtelijke uitspraak juridisch verlaten hebt? Officieel zal het wel zo zijn dat als de rechter zijn hamer heeft laten vallen en de scheiding is ingeschreven in het register van de burgerlijke stand de formele banden verbroken zijn. Je vrouw is je ex geworden. Dat is duidelijk. Je kinderen zijn gewoon (met meer of minder strijd) je kinderen gebleven. Maar wat te doen met je voormalige schoonouders, je vroegere schoonzussen en eerdere zwagers? Laat staan hun kroost. Daar hebben we in het Nederlands geen naam voor. In sommige gevallen is dat ook niet nodig, want er zijn scheidingen waarbij de voormalige partners elkaar niet meer overlopen en geen enkel contact meer hebben met wat ooit hun schoonfamilie was. Het lijkt of ze nooit bestaan hebben. Ze zijn opgelost in de tijd, onbestaand geworden.
Bij mij was en is van het tegendeel sprake. De familie van mijn Ex beschouw ik steeds nog als mijn familie. Daar heb ik geen andere namen voor nodig. Mijn schoonzussen van toen zijn nog steeds mijn schoonzussen, mijn zwagers van toen, noem ik nog steeds zo.
Een schoonzus logeert met haar man deze week bij mij. Er wordt gebeld, voor de deur staat een andere schoonzus met haar vriend en vraagt of mijn gasten er zijn. Die zijn er niet. Ik nood hen op de koffie. En voor we het weten zitten we volop in de verhalen van vroeger. Herinneringen worden opgehaald, oude anekdotes nog eens verteld. De tijd lijkt even stil te staan. Gade schuift aan. Het is mooi dat ondanks scheidingen familie toch familie blijft. Sterker nog dat oude banden niet verloren gaan en Gade zich nauw verbonden voelt met een familie waar zij formeel nooit te behoorde.
Mijn eigen familie is in de loop der jaren gedecimeerd. Goed dat die andere nooit is opgehouden te bestaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *