Fantasie

Gade heeft een afspraak. Thuis. Ik schud even een hand en we raken in gesprek. Over schrijven in het algemeen en over schrijven over mensen in het bijzonder. Gade figureert regelmatig in mijn blogs, maar toch is Gade iemand anders dan mijn echtgenote. Het is de echtgenote van de blogschrijver. Toegegeven, ik en mijn vrouw lijken verdomd veel op die blogschrijver en zijn Gade, maar helemaal 1 op 1 zijn we het niet en ook al lijkt wat zij meemaken veel op wat hun alter ego’s beleven, zij bezitten de vrijheid om niet helemaal met mijn vrouw en mij vereenzelvigd te worden. Ook al noem ik mij in mijn blogs steeds ik, de blog-ik  ben ik niet helemaal. En dat is ook weer iets anders dan helemaal niet. Mensen zijn mensen, romanfiguren zijn romanfiguren.
Gades gast vertelt hoe zij ooit voorkwam in een manuscript van een ex van haar. Weliswaar onder een andere naam, maar zij was duidelijk te herkennen in die figuur. Een onaangename ervaring. Gade weet nog zo een voorbeeld van een veelgelezen schrijver die regelmatig put uit zijn herinnering bij het beschrijven van mensen en situaties. Zij kent iemand die zich nadrukkelijk herkent als personage in tal van zijn boeken en daar is die mevrouw niet blij mee.
Als ik Connie Palmen, gekend om haar romans die vaak een beschrijving van een voorbije werkelijkheid zijn, goed begrijp heeft een schrijver de vrijheid om zo met zijn personages om te gaan. Een roman is een roman als er roman op staat. En daarbij put een schrijver zich uit zijn fantasie. Een fantasie die, hoe je het ook wendt of keert, altijd ook geënt is op wat een schrijver ooit beleefd, gezien, gehoord of meegemaakt heeft. Ik geloof niet dat de fantasie autonoom is. Alles wat je bedenkt heeft, hoe onbewust ook een   zeer fragiele band met je geschiedenis. Heel recent of lang gelden. Zo lang gelden dat het helemaal nieuw lijkt, maar het niet is. Je fantasie is een opslag van dat wat ooit was met een glanzende verse laklaag. Fantasie is een leven oud zo goed als nieuw en gaat bij goed gebruik alleen maar meer glanzen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *