Gemengd

Het seizoen is weer zo goed als voorbij. De mannenclub waar ik lid van ben sloot dat zo goed als af met een bijeenkomst waar een aantal leden hun beste beentje voor zetten en op muzikale wijze van zich lieten horen. Onvermoed talent. Accordeon, gitaren, harpen, doedelzakken, drums, geen instrument had nog geheimen voor de bespelers. Enkele leden waagden zich zelf aan een stukje zang.
We zijn weliswaar een mannenclub, maar de partners zijn van tijd tot tijd ook meer dan welkom en leverden deze avond ook hun aandeel op vleugel en saxofoon.
Van tijd tot tijd, zeg maar gerust jaarlijks, komt het mogelijke lidmaatschap van dames ook aan de orde. Moeten wij niet een gemengde club worden? Want zo’n strikte mannenclub lis toch volgens velen een volstrekt anachronisme, echt niet meer van deze tijd. In mijn club ben ik nog een van de weinigen die geen voorstander is van het toelaten van vrouwen als lid. Uw boegeroep neem ik voor lief, maar ik geloof oprecht dat een bijeenkomst met louter mannen een ander karakter heeft dan een ‘gemengde’ bijeenkomst. En dat andere karakter spreekt mij ook zeer aan. Als ik lid van een gemengde club had willen worden was ik wel gaan korfballen.
Statutair is het al wel mogelijk dat vrouwen lid worden, maar in de praktijk is daarvoor het licht nog niet op groen gezet.
Er zijn leden die een hartstochtelijk voorstander zijn van het opnemen van vrouwen in onze gelederen. Zij brengen dat dan als een schijnoplossing voor een ander probleempje en dat is de vergrijzing van onze club, iets waarmee veel soortgelijke gremia mee van doen hebben. Ik geloof er geen snars van dat er veel vrouwen zijn die warm lopen om lid te worden van een club waar maar een enkeling nog onder de vijftig is. Jonge leden haken na een tijdje toch af, niet omdat wij geen aardige club zouden zijn, maar omdat ze veel te druk zijn met werk en gezin. Zij worden lid van een businessclub voor jonge mensen, mannen en vrouwen, waar voor hen zakelijk meer te halen is. Geef ze eens ongelijk.
Ik verheug op de zomer BBQ,die nog gepland staat, samen met partner!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.