Jonas

Aan de stamboom van de Roelofsen is weer een loot toegevoegd. De tak waar ik aan zit zal na de geboorte van mijn zoon en dochter niet verder uitlopen, maar andere twijgen van de grote boom lopen voorlopig nog door. De nieuwste telg is Jonas geboren op 13 februari jongstleden. Jonas is het kind van de zoon van de dochter van mijn oudste broer. Ik ben dus de oudoom van de vader van Jonas en van Jonas zelf de achteroom. Jonas is mijn achteroom-zegger. Het wordt tamelijk ingewikkeld. Later we het er voorlopig maar ophouden dat Jonas in ieder geval familie is. Weliswaar in de vijfde of zesde graad, maar in ieder geval familie.
Ik heb Jonas ingevoerd in de familiestamboom die ik bijhoudt en dat is een goede reden om weer eens in mijn eigen stamboom te grasduinen. Het verste kom ik daarin als ik de lijn van mijn vader volg. Als ik de rechtstreeks lijn volg kom ik uit in ongeveer 1650. Van rond die tijd weet ik dat ene Joannes Roeloffs (met twee ff) trouwt op 25 november 1671 met Theunisken Beniers die geboren is in 1646. Maar dan houdt mijn kennis op. De familie van mijn vaderskant komt hier uit de buurt, Huissen en Els zijn de plaatsen waar die geschiedenis zich ontrolt.
Toen ik jaren gelden mij in die geschiedenis verdiepte informeerde mijn zoon of ik als een een ridder wat tegengekomen. Dat leek hem als zeven jarige toch wel heel erg mooi. Ik heb hem moeten teleurstellen. Het waren brave boeren, bij sommigen als beroep warmoezenier. Nee, dan ziet de stamboom van zijn moederskant er veel interessanter uit. Daar komen rentmeesters en grondeigenaars in voor, een enkeling heeft zelfs als beroep rentenier.
In mijn zoektocht kom ik halverwege de 19 de eeuw een broer van een van mijn voorvaderen tegen die om een of andere reden de buurt hier heeft verlaten en tijdelijk in Vinkeveen (of all places) terecht is gekomen. Dat riekt naar een mooi verhaal. Misschien mij toch maar eens in verdiepen.
Ik draai voor de kleine Jonas zijn kwartierstaat uit. Een paar dagen oud, en nu al een heel ver verleden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *