Jury

Een aanpalende gemeente is op zoek naar een dorpsdichter. Nee, ik heb geen aspiraties want ik woon niet in die gemeente en evenmin heb ik er iets mee. En volgens het loodzware reglement is deelname aan de competitie sowieso uitgesloten, want leden van de selectiecommissie mogen niet inzenden. En laat ik nou in de selectiecommissie zitten. Samen met twee voormalige Nijmeegse stadsdichters vorm ik de jury die aan de organisatoren een bindende voordracht voor het onbezoldigde dorpsdichterschap zal doen. Om voor mij niet altijd te doorgronden redenen hebben de organisatoren mij gevraagd in dit college zitting te nemen. Nu heb ik ooit een bundeltje gepresenteerd, ben ik danig gebloemleesd en hangt dat zelfde gedicht in de hal van het stadhuis, mijn dichter zijn steekt maar schraal af bij dat van mijn twee collega’s, ondanks het feit dat mijn vertaling in het Nimweegs van een Nijntje-boek ongekende verkoopcijfers haalt.
Gistermiddag was het jury-beraad. Gedrieën hebben wij ons thuis al door de 16 schrijfsels geworsteld. Vier inzenders ieder goed voor 4 gedichten. En nu gaan we onze opvattingen met elkaar vergelijken en bediscussiëren. Eigenlijk zijn we er heel snel uit. Als er dan toch een dorpsdichter, liever spreken wij van een gemeentedichter, want de laureaat moet gaan werken voor de vier dorpen die de gemeente rijk is, hebben wij alle drie een zelfde voorkeur. Dat maakt het jureren een stuk makkelijker, maar wij willen ons er niet met een jantje-van-leiden van af maken en elk gedicht wordt door ons uit en te na besproken. Een van ons zal de gezamenlijke bevindingen op een milde manier samenvatten. Wij willen ondanks ons commentaar toch ook aardig gevonden worden.
De inzendingen hebben ons anoniem bereikt, maar er is weinig voor nodig om aan de ongenoemde inzenders een naam te verbinden. Ach, het dichterswereldje is, zeker op plaatselijk vlak, erg klein.
Na twee en half uur, twee koppen koffie, een handvol roddels en wat anekdotes verlaten wij het gastvrije huis van een van ons, tevreden over onze unanieme keuze, die wij binnenkort aan de organisatoren zullen laten weten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *