Misbruik

Het waren broeders die mij leerden rekenen, lezen en schrijven. Mannen in lang zwarte habijten met een rozenkrans om hun middel. Broeders van Onze Lieve Vrouw van Lourdes met prachtige kloosternamen. Ferrarius, Cassianus, Balduïnus. Met die namen hadden ze zo maar kunnen figureren in een boek over de Middeleeuwen, waarin er ook nog plaats was voor draken, feeën en trollen. Maar de romantiek van hun namen was niet terug te vinden in het het werk dat ze deden. Onderwijzer zijn op een school in het Waterkwartier.
Uit die tijd heb ik, zelfs niet bij  geruchte, nooit vernomen dat die brave broeders iets anders deden dan mij en mijn klasgenootjes leren van aap, noot , mies en dat 2 x 6 12 was. Het woord ongewenste intimiteiten moest nog uitgevonden worden  en van misbruik was al helemaal geen sprake. Of was ik te klein om gedrag te duiden?
Na de lagere school ging ik naar een College. De Dominicanen daar hadden geen kloosternamen, maar heetten gewoon pater Van Rijn, of Schoonderwoerd, Brouwer en Wolfs. Van hen leerde ik Duits en godsdienst en Nederlands. De paters zagen er imposant uit in hun zwierige pijen. En ja, er gingen verhalen over leerlingen die nog al stevig omvat werden door een pater tijdens een bijles. Het bleef bij wat  heimelijk gesmiespel daarover. Een zaak is er nooit van gekomen. Misschien was ik ook hier nog te naïef om dingen te zien die er wel waren , maar ver voorbij mijn voorstellingsvermogen gingen.
Later, veel later werkte ik met een pater samen. In de voor mij roerige jaren 70. De vroege jaren 70. Een pater waar ik goed mee door een deur kon. Die ik hoogachtte, bewondering voor had. Na zijn dood hoorde ik van zijn onbetamelijke gedrag met aan hem toevertrouwde leerlingen. Het was of er een sokkel onder een standbeeld afbrokkelde. Ik had niet het flauwste vermoeden gehad. Maar voor het eerst kwam toen het misbruik in de kerk heel dicht bij. Toen pas. Tot die tijd had ik alleen maar de beste herinnering aan broeders en paters. Een herinnering die sindsdien een zwart randje heeft. Een heel zwart randje. Er is geen bisschoppelijk excuus die dat randje nog weg kan halen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *