Oefening

Een schrijfoefenavond met vrienden. Het resultaat.
1. Beschrijving vanuit de stemming ’trots’ waarin een glas champagne dient voor te komen.
Tevreden keek hij om zich heen. Natuurlijk had hij wel wat mensen verwacht, maar zo veel, nee. Hij knikte minzaam naar de gasten die langzaam binnen druppelden en waarvan hij wist dat ze speciaal voor hem gekomen waren. Want zo vaak gebeurde het niet dat je zo iets overkwam. Toen hij Galina binnen zag schrijden wist hij dat het weer goed zou komen. Hij hief zijn glas in haar richting. Zij glimlachte stralend.
2. Beschrijf een stilte.
Het doek is nog dicht. De zaal roesemoest en uit de orkestbak klinkt het stemmen van de instrumenten. Verwachting golft door de zaal. De dirigent komt op. Applaus. Hij heft zijn handen. Het wordt stil, zo stil als wanneer het zevende zegel wordt verbroken. Dan klinkt het Jauchzend froh locket. Kerstconcert.
3. Beschrijf een tegenstelling.
Mijn god, ze was wel mooi, heel mooi. Maar een ruft als een omgekantelde mestwagen op de snelweg.
4.Beschrijf een versierscene.
“Ga je nog even mee, een kop koffie of iets sterkers.” We waren de laatste die na de inspraakavond waren over gebleven. Ik wist dat het eigenlijk niet kon, hij had een vriendin, maar mijn god, wat was hij mooi. Strakke kaak, imposante gestalte en blauwe ogen, zo blauw als de dageraad op een zomerse dag. Deze warme dagen droeg hij op zijn werk een heel korte broek, iets wat eigenlijk niet kon. Prachtige kuiten, bruine benen. Ik genoot van zijn aanblik. “Melk en suiker?”  Ik stamelde: “Zwart”. De nacht was begonnen.
5.Beschrijf de zelfde scene, maar nu vanuit de andere persoon.
Hoe kom ik van hem af. Het was duidelijk dat hij opzettelijk was blijven dralen. Om alleen met mij over te blijven. Medelijden was het dat mij hem deed vragen nog even met me mee te gaan. Verder niks. Ik had geen enkele behoefte dat vadsige ventje ook maar iets meer te gunnen. Geile klootzak die mij met zijn ogen uitkleedde. Maar dat was ook alles wat het te zien kreeg. Niets dus.  Dat was alleen voor mijn vriendin. Hij wilde zijn koffie zwart. Dat was het pittigste dat hij van mij kreeg.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.