Piet

Er waren jaren dat ik als Sinterklaas binnen schreed op het stadhuis. Met waardige tred en gedistingeerd wuivend trad ik binnen terwijl een grote kinderschaar mij luidkeels toezong: Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht. Ja zeker, met mijn knecht. Ik had er zelfs twee bij mij, dochters van een collega die er geen been zagen zich zwart, pik zwart te laten schminken en dagen later nog geconfronteerd te worden met zwarte restjes in de oorschelpen. Mijn Zwarte Pieten vervulden een goedaardige zelfstandige functie  door het maken van dansjes met de kinderen en het uitdelen van de pakjes en kwistig strooien met pepernoten. En niemand, maar dan ook niemand in dat gezelschap had het idee dat de slavernij verheerlijkt werd of ons zeker  niet brandschone koloniale verleden verdoezeld. Dat was in het geheel niet aan de orde. Piet was Piet en Sint was Sint en voor de rest scheen de maan door de bomen en staakten makkers hun wild geraas (wat die zin betekende ontging het merendeel van de zangers).
In Maassluis worden hekken geplaatst, controles gehouden en wordt er beveiligd als ware de Sint een onwelgevallig bevriend staatshoofd die tegen een morrende menigte in bescherming moet worden genomen. Er zijn meer politieagenten dan Pieten op de been. Pieten die zwart zijn, roetvegen hebben of een ander fantasiekleurtje, ja er zullen er bij zijn die niet geschminkt zijn. Gewoon wit of misschien wel gewoon bruin al naar gelang hun eigen huidskleur. Misschien is dat wel de weg die we moeten op gaan. Ongeschminkte Pieten. Een Pietenpak maakt hen tot Piet, niet de schmink die zij op hebben en ze zijn wie ze zijn, blank of gekleurd. Piet zonder verf op het gezicht. In de loop der jaren verloor Piet zijn roe en zijn zak, zijn kleur kan hij ook wel missen.
Het wachten is nu op degenen die Sinterklaas in de ban doen. Is hij immers niet de representant van een religie die door velen als verderfelijk wordt beschouwd gezien de opvattingen over vrouwen, homoseksualiteit en kindermisbruik? Ik hoor de Kerstman al in zijn vuistje lachen. HoHoHo.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *