Prik

Het lijkt er dan toch van te komen.  Over een paar dagen zullen de eerste injecties gezet worden en zal covid-19 mogelijk beteugeld worden. Er is lang gesteggeld over wie nu waarom en waar het eerste aan de beurt zullen zijn. Op dit moment lijkt zorgpersoneel dat in nauw contact staat met patiënten zich als eerste mogen melden. Maar het kan net zo goed zijn dat de lobby van huisartsen om ook tot de prioriteitsgroepen succes heeft en ook zij met voorrang aan de beurt komen. Persoonlijke hoor ik wel tot vier of vijf doelgroepen gezien mijn leeftijd en verdere mankementen. Maar ik heb er geen flauw idee van wanneer ik aan de beurt zal komen, net zo min als ik weet waar ik te zijner tijd de prik kan halen. Mij lijkt het meest logisch dat dat via de huisarts gaat die, als het goed is en het elektronische patiëntendossier (EPD)  bijgewerkt, zicht heeft op wie er wanneer geprikt moet worden. Via de jaarlijkse griepprik is er toch al een systeem dat ook hier als model kan dienen.
Zojuist hoorde ik op de radio een bestuurder vertellen dat op grond van de privacywetgeving er niet geregistreerd mag worden wie er een injectie heeft gekregen. Een injectie die niet verplicht zal gaan worden, maar waarvoor het toch van belang lijkt te weten wie al dan niet gevaccineerd. Nou heb ik toch al het idee dat men,- lees big brother-,  alles al van mij weet en mijn  prikgeschiedenis  niet zou misstaan in mijn EPD.
Ik heb ook nog een Inentingskaart, uitgegeven door het Staatstoezicht op de Volksgezondheid waarop nu nog te lezen valt dat ik in de jaren ’50 van de vorige eeuw ingeënt bent tegen de diphterie, tetanus en polio en waar  die injecties gegeven zijn. Ook in mijn militair paspoort, dat ik zorgvuldig bewaard heb, staat vermeld welke vaccinaties ik in mijn diensttijd gehad heb. En tenslotte heb ik ook nog een Internationaal Bewijs van inenting tegen gele koorts.
Wat mij betreft mogen ze op een van die documenten straks ook best mijn anti-coronaprik bijschrijven.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.