Prinsjesdag

Fijn! We weten nu officieel wat we eerder niet hoorden te weten, maar wat door een lek al dagen geleden  boven kwam burrelen. Die kennis werd vandaag verpakt in heel veel, mij aansprekend ceremonieel, wuivend staatshoofd met familie, kamerheren, grootmeesters en ander paardenvolk en vervolgens voorzien van commentaar van links, van rechts, van het midden. De eerlijkheid gebied mij te zeggen dat ik de rede van de Koning in eerste instantie niet helemaal heb meegekregen. Ik had slecht geslapen en compenseerde dat tijdens de woorden van de Majesteit. Het “Leve de Koning, hoera, hoera, hoera” bracht mij weer terug in de harde realiteit van het daagse bestaan. De troonrede werd gelukkig kernachtig samengevat en zo kreeg ik bevestigd dat de werkeloosheid nog nooit zo laag was geweest, slechts 3½% en dat ik  gemiddeld wel 1½% aan koopkracht zou winnen. Zoveel goed nieuws. Ik kon het bijna niet meer geloven. Ik leek Klaas Dijkhoff wel, die kon het ook niet meer geloven. Maar dat is een ander verhaal, misschien kom ik daar nog wel een keer op terug.
Wat zou dat voor mij betekenen, anderhalf procent? De toelichters op tv vertelden ook nog dat op de site van het Ministerie van Financiën er een tool zou worden geïnstalleerd die uit zou rekenen wat de troonrede beloofde voor mij ging betekenen. Na wat muisklikken kwam ik uit bij de tool ‘prinsjesdagtool‘. Ik beantwoordde de vragen over mijn situatie en met wat slagen om de arm, een aantal maatregelen waren nog niet helemaal zeker of doorgerekend, kwam er voor mij het volgende plaatje uitrollen. Mijn AOW-uitkering zou maar met liefst € 320 per jaar omhoogschieten, maar helaas, Rutte en de zijnen waren ook genoodzaakt de energiebelasting met € 130 te verhogen, resteerde een batig saldo van € 190 per jaar.U zult begrijpen dat ik van gekkigheid en dolle vreugde niet wist wat te doen. Ik hupte blij gezind door mijn werkkamer roepende:  “Leve de Koning, hoera, hoera, hoera.” Je moet toch wat om uiting te geven aan je dolle vreugde. € 190 erbij! Dat is maar liefst € 0,52 per dag! Het gaat goed met dit land, heel goed!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *