Rechter

Al zappend kom ik terecht bij een herhaling van een programma met Mr. Frank Visser, voor mij de enig echte rijdende rechter. Hij is een paar jaar geleden overgestapt naar een commerciële zendgemachtigde en bij de publieke omroep opgevolgd door een meer flamboyante rechter. Maar ik hou het toch op Mr. Frank Visser, die zelfs na zoveel jaren nog niets van zijn innemende stunteligheid heeft verloren. Ik ken niemand die met pet of hoed getooid er potsierlijker uitziet dan hij. Ik zie een uitzending waarin zijn sidekick Victor weer eens op bezoek komt bij ‘oude’ gevallen om na te gaan hoe de zaken er na de uitspraak nu voorstaan. Het komt maar zelden voor dat beide partijen erg gelukkig zijn geworden met de uitspraak. Het oude zeer knaagt nog steeds en schuttingen zijn eerder nog hoger geworden dan dat zij al waren, in letterlijke en overdrachtelijke zin.
Tot voor kort zouden wij nooit van zijn leven een conflict kunnen hebben met de buren over de plaats en kwaliteit van een schutting.  Aan de noordzijde staat een schapenhek waar wij en de buurvrouw het over eens zijn en aan de zuidzijde van onze tuin was er geen schutting. Met de voor-vorige buurman had Gade kunnen regelen een armzalig hekje dat op de erfgrens stond te verwijderen en door niets te vervangen. Ook de vorige buren vonden dat prima. Weids uitzicht en door de beplanting was het meer dan  duidelijk waar de perceelgrens lag. Sinds begin van het nieuwe jaar hebben wij een nieuwe buurman gekregen. Die buurman is wel gesteld op een duidelijke afbakening. Dat is uiteraard zijn goed recht. Er zal een schutting komen, zijn hele tuin zal opnieuw ingericht worden, waarbij duidelijk is dat zijn opvattingen over een tuin niet helemaal stroken met die van ons. Misschien is het daarom al goed dat er een duidelijkere afscheiding komt. Gade heeft uitvoerig overlegd met de buurman over maten en materiaal. Dat komt allemaal wel in orde. Voorlopig is buurmans tuin nog een bouwplaats waarin nog niet eens de contouren van hoe het wordt te ontdekken zijn. Laat staan dat het een zaak voor Mr. Frank Visser wordt.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.