Schoenen

Er is een tijd geweest dat er weken, om niet te zeggen maanden zaten tussen het moment waarop ik een paar nieuwe schoenen kocht en het tijdstip waarop  ik ze werkelijk ging dragen. Ik weet niet waar die aberratie vandaan kwam, maar hij was er wel. Ik had met overtuiging de schoenen aangeschaft, maar ik kwam er niet toe ze werkelijk te gaan dragen. Vaak was het zelfs zo dat ze tijden in de doos bleven staan. En nu nog heb ik schoenen die ik maar zelden heb gedragen, ze staan ver weg in een hoekje in de kast en ik ben me nauwelijks nog van hun bestaan bewust. Kort samen gevat heb ik iets tegen nieuwe schoenen. Ik denk dat die aversie nog uit mijn kindertijd stamt. Ach, wat stamt daar eigenlijk niet uit. Als klein jochie kreeg ik niet vaak nieuwe schoenen. We hadden het niet breed thuis. Had ik een keer nieuwe schoenen dan gingen die altijd op een zondag voor het eerst aan. Mijn eerste gang met de nieuwe stappers was een kerkgang. Ook al knelden de schoenen naar behoren, het leer was stug, de leest tamelijk strak gesneden, ik was er apetrots op. Maar die trots werd door mijn overigens goede moeder danig ingeperkt. Als wij ter kerke gingen, kreeg ik herhaaldelijk het consigne toegefluisterd om niet steeds naar mijn schoenen te kijken, maar gewoon te lopen, alsof nieuwe schoenen de normaalste zaak ter wereld waren. Nou, voor mij niet. Nieuwe schoenen paarden schoonheid aan pijnlijke voeten. En omdat nieuwe schoenen bij de zondagse kleren (bestaan die trouwens nog?) hoorden, duurde het tijden voordat ze ook maar enigermate ingelopen waren. Misschien is dat wel de reden dat ik nu nog zo huiverig sta tegenover het gaan dragen van nieuwe schoenen. Al is er van enige attitudeverandering sprake.
Afgelopen zaterdag kocht ik een paar nieuwe schoenen. Soepel leer, degelijke snit voor onder het pak waarin ik geregeld mensen in de echt verbind. Het oude paar voldeed niet meer aan de eisen die je er uit representativiteits-oogpunt bezien aan mag stellen. Gisterochtend trouwde ik weer mensen. Met mijn nieuwe schoenen aan. Er zaten maar drie dagen tussen aanschaf en dragen. Er is een nieuw record gevestigd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *