Slangenkuil

Het is hommeles binnen de VVD in Limburg. Daarmee lijkt die partij moeiteloos de rol over genomen te hebben van de over elkaar heen rollebollende PVV in die provincie. Zonder dat er ook maar iemand al veroordeeld is zijn er drie wethouders vertrokken. Een omdat die verdacht is en de andere twee uit solidariteit. En bovendien heeft zich ook nog een burgemeesterskandidaat teruggetrokken, die even later ook zijn huidige burgemeestersambt heeft neergelegd. En zijn functie als voorzitter van de provinciale partijafdeling lijkt ook danig te wankelen.
Politiek is een slangenkuil. Ik geloof ook weinig van de solidariteit waarmee de Roermondse VVD het plaatselijke college van B&W heeft verlaten. Solidariteit en politieke vriendschap, twee begrippen die net zo lang samengaan als voor het bereiken van een doel of het verdoezelen van een affaire nodig is. Als dat er niet meer is dan is het over met de solidariteit en de politieke vriendschap. Dat laatste zou je met een gerust hart een oxymoron kunnen noemen. Gisteravond in Nieuwsuur was er een deskundige die het maar vreemd vod dat voor er ook maar een veroordeling was uitgesproken er zoveel mensen hun biezen al gepakt hebben. Je zou bijna gaan denken dat er toch het een en ander aan de hand is. There is something rotten in the state of Roermond, om Hamlet te parafraseren. Misschien waren de woorden op het Arnhemse Duivelshuis wel profetisch door Roermond als de stoutste te betitelen.
Heel lang geleden dacht ik er over om de politiek in te gaan. Ik stond op de groslijst van kandidaten voor gemeenteraadsverkiezingen. Ik werkte toen bij een stichting die een adviserende rol had naar het Gemeentebestuur. Mijn toenmalige voorzitter, inmiddels al lang overleden, vertelde mij dat mocht ik in de Raad komen, ik mijn baan bij zijn stichting zou moeten opgeven. Ik kon, vond hij,  geen adviseur van mijzelf worden. Ik heb toen mijn kandidatuur ingetrokken. En tot op de dag van vandaag ben ik hem toen dankbaar dat hij het werken bij zijn stichting en lid zijn van de gemeenteraad  tot incompatibiliteit verklaarde. Hij heeft mij vast en zeker voor vele slapeloze nachten behoed.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *