Slangenkuil

In mijn werkzame leven heb ik mij dicht tegen de politiek aangeschurkt. Ik ben zelfs jarenlang actief partijlid geweest en heb binnen die partij onbeduidende functies vervuld. Stond ooit op de groslijst bij gemeenteraadsverkiezingen, maar mijn toenmalige werk leverde een incompatibiliteit op een raadszetel, dus, hup , de plaats op de groslijst maar weer fluks ingeleverd. Tijdens dat weinig bewogen politieke leven, maar zeker gedurende mijn ambtenarenbestaan heb ik ervaren, gezien en gehoord dat de politiek eigenlijk niet meer is dan een grote slangenkuil van tegen elkaar botsende ego’s, baantjesjagerij en carrièrestappen. Natuurlijk, het idealisme van een beginnende politicus is groot, zijn of haar bedoelingen oprecht. Een fiks aantal heb ik dan ook direct na, of zelfs al tijdens hun eerste periode verloren zien lopen. Hun integere intenties liepen vast op fractiediscipline, anciënniteit en inhoudelijk onbenul . Ik zag het van dichtbij op gemeentelijke niveau, ik hoorde ervan op provinciaal niveau en lees er over in de krant op landelijk vlak. Ja, dit dreigt een zuur stukje te worden over het gedrag van politici die gedogen boven besturen stellen en opportunisme boven beginselen. Neem nou die uithaal van Ploumen naar Cohen. Daar zit iets achter. Of die van hogerhand geregisseerd is? Ik zou het niet weten. Maar dat er  een bedoeling achterzit? Zeker weten. Ploumen zegt terug te treden om de volgende campagne niet te laten beïnvloeden door een voorzitterskwestie. Of ambieert zij zelf een lijsttrekkerschap? En krijgt door nu terug te treden daarvoor straks de handen vrij. Zeker, jaren dicht bij de politiek leerde mij ook zo denken. Waarom steek je anders op het moment van je vertrek de dolk in de rug van je fractieleider? En het gebruiken van dat beeld duidt er ook op dat er sinds Julius Caesar, en waarschijnlijk al veel eerder, niets nieuws onder de zon is.
Politiek is per definitie vuile handen maken. Maar misschien maken die vuile handen je wel immuun voor het politieke slangengif en kun je alleen zo in die kuil overleven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *