Tegendraads

Doorgaans heb ik van mij zelf het idee dat ik een brave borst ben, een tamelijk meegaand type. Toch zijn er een aantal momenten in mijn leven die getuigen van een zekere tegendraadsheid, een wat tegen de stroom inroeien. Als ik zo terugkijk, iets wat niet ongebruikelijk is als  er weer een verjaardag op til is, zijn er een aantal zaken waar dat uit bleek en die inmiddels niet meer dan een anekdotische waarde, maar destijds, korter of langer geleden een fraaie kleur aan mijn toch zo geordende bestaan gaven. Ik kwam daarop doordat ik op Facebook  het volgende berichtje las dat Jan Troost er op had gezet: “Top Vera Bergkamp kunnen we eindelijk onze tweeling Samme en Jelte officieel inschrijven. Samme heeft 8 minuten geleefd Jelte 8 uur. Omdat ze binnen 24 uur waren overleden heb ik ze niet kunnen aangeven bij de geboorte. Staan wel in ons huwelijksboekje met veel hulp van onze Nijmeegse ambtenaar Jan Roelofs. Hem nog dankbaar voor. De jongens zouden nu 26 jaar zijn.
Ik herinner mij niets van het voorval, maar 26 jaar gelden heb ik kennelijk iets gedaan wat officieel niet mocht, maar ik een eigen interpretatie heb gegeven aan de toen wettelijke voorschriften. Doet me toch deugd. Ik heb me wel vaker niet gehouden aan voorschriften en herinner me nog dat toen ik ooit in het bestuur van mijn studentenvereniging kwam bij  de directeur van de Academie ontboden werd die mij meedeelde dat hij het erg prijs zou stellen als ik mijn haar wat liet fatsoeneren omdat mijn overigens bescheiden haarlengte niet bijdroeg aan het beeld dat hij passend vond. Ik ben desondanks niet naar de kapper gegaan.
En zo zijn er nog al wat grote en kleine zaken die een illustratie zijn van mijn doorgaans brave tegendraadsheid.
Vandaag lees ik in de krant over de verdergaande ontkerkelijking in ons land. Kerkbezoek loopt terug en daarbij het lidmaatschap van een kerkgenootschap. En dat terwijl ik weer een trouw kerkbezoeker aan het worden ben en mij nadrukkelijk bij mijn parochie heb laten inschrijven. Een soort tegengestelde tegendraadsheid. Het kan verkeren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *