Toekomst

Gisteren was het terug-naar-de-toekomst-dag. Dertig jaar geleden kwam de film ‘Back to the future’uit. In deel twee werd in 1985 vooruit gereisd naar 21-10-2015. Ik heb de film nooit gezien, maar heb met belangstelling kennis genomen van de voorspellingen die toen gedaan werden. Voorspellingen die vooral op technisch vlak lagen, niet hoe de wereld er zou uit zien, hoe de verhoudingen lagen. Het enige was misschien dat er een vrouwelijke president van de USA voorzien was, maar wie weet wordt die voorspelling over een jaar waar.
Laat ik die exercitie nu vandaag weer eens doen. Hoe ziet de wereld er uit op 22 oktober 2045? Het is een dag waarop ik al weer een fiks aantal jaren dood ben. Want hoe de medische wetenschap zich de komende drie decennia ook zal ontwikkelen, ik meen te mogen veronderstellen dat ik te vroeg geboren ben om daar ten volle van te kunnen profiteren. Zelfs al zou het over dertig jaar de gewoonste zaak van de wereld zijn om lichaamsdelen zonder afstotingsverschijnselen uit een 3D-printer te kunnen halen, het zal aan mij niet meer besteed zijn. Maar los van alle technische snufjes, hoe staat het  er met de wereld voor? Is er nog wel plaats voor technische hoogstandjes of worden de verhoudingen wat primitiever? Ik ben ervan overtuigd dat er een fikse machtsverschuiving zal plaats vinden de komende jaren. De zij/wij-grenzen zullen volstrekt opnieuw getekend worden. Oost en West zullen geen bruikbare termen meer zijn, de gevolgen van de grote volksverhuizing die nu op gang is, zullen hun invloed op het maatschappelijk bestel hebben. Waarden en normen, nu nog ogenschijnlijk stevig geworteld in een aflopende joods-christelijke traditie, zijn herinnering geworden of zullen dat weldra zijn in 2045. Technisch zal er best nog wat vooruitgang zijn, maar sociaal-cultureel zal er sprake zijn van een transitie die zijn weerga niet kent. Het oude Europa heeft zich zelf opgeblazen, het zal voor velen wennen zijn aan nieuwe verhoudingen. Een somber beeld? De mens is een zich snel aanpassend wezen en schikt zich ter overleving aan de veranderende omstandigheden.
Mijn overpeinzingen worden onderbroken door de glazenwasser, die mijn ramen komt poetsen. Vooruit dan nog maar een voorspelling. In 2045 zijn de ramen uitgerust met zelfreinigend vensterglas. Leve de vooruitgang.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *