Virus

Uit mijn vroegste jeugd herinner ik mij het raadselverhaaltje dat mijn vader vertelde over Haile Selassie, dat was de keizer van Abessinië. Die keizer was heel erg ziek geworden en had lang te bed gelegen. Op zekere morgen echter wilde een bediende hem wekken, maar die trof in het bed van de keizerlijke hoogheid slechts een tros bananen aan. Ra, ra hoe kon dat. Ik giste naar verschillende oplossingen, maar geen bleek ook maar in de buurt te komen. Na lang aandringen verklapte mijn vader de oplossing. Ik weet niet of hij het verhaaltje zelf had verzonnen, maar ik ben het nooit meer in wat voor een context dan ook nog tegengekomen. De oplossing luidt dat Negus, de officiële titel van de keizer minus virus als oplossing fyffes, een bananen merk oplevert. Samengevat 9-4=5! Ik weet nog hoe ik mij als kind verbaasde over zoveel spitsvondigheid.
Omdat ik in mijn stukjes altijd ook zo dicht mogelijk bij de waarheid probeer te blijven tik ik op mijn laptop “negus min virus is fyffes” in. En dat brengt mij verrassend naar de Nieuwe Schiedamse Courant van 21 april 1962 waar in een artikel op pagina 16 over de toenemende afhankelijkheid van rekentuig een “computermopje” te lezen staat: “De negus van Ethiopië was ziek en de behandelende geneesheren trachten via de computer tot een diagnose te komen. Maar het ‘rekentuig’ tot ieders verwondering slechts met het woord ‘banaan’ op de proppen. Een spitsvondige vriend van de computer stelde evenwel vast dat het elektronische brein weer gelijk had, want zo redeneerde hij: negus-virus=Fyffes.
In dat zelfde artikel wordt vermeld dat er wereldwijd op dat moment 20.000 computers in gebruik zijn, waarvan 70 in Nederland.
Ik weet zeker dat mijn vader geen enkele band met de Nieuwe Schiedamse Courant en het woord computer niet eens kende. Ik blijf dus bij zijn computerloze versie van het verhaal.
Ik kwam erop omdat ik het gevoel krijg dat mijn virusje dat mij al het hele jaar in zijn greep houdt op zijn gemak aan het verdwijnen is.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.