Vrijheid

De radio, althans Nederland 1, staat vandaag helemaal in het teken van het door hen gekozen thema ‘Jouw vrijheid, mijn vrijheid’. Dat thema is uiteraard ingegeven door de gebeurtenissen rond Charlie Hebdo. Een keur aan gasten discussieert over het thema, dat zich allengs toch lijkt te vernauwen tot een wedstrijdje islam versus rest van de wereld. Ik hoor oeverloze twistgesprekken tussen liberale moslims en een rabiate joods-christelijke pastor. Die laatste is nog extremistischer dan de meest fervente kalifaataanhanger. Op voorhand weet je dan al wat de uitkomst van die confrontatie zal zijn. Iedereen verhardt in zijn opvatting en men komt al bekvechtend alleen maar uitgesprokener tegenover elkaar te staan. Zeker als je denkt god aan je zijde te hebben is het helemaal moeilijk om in de argumenten van de ander ook maar een stukje gelijk te ontdekken. Misschien had Rudyard Kipling, de schrijver van Jungle Book, wel gelijk toen hij ooit opmerkte: “East is East and West is West and never the twain shall meet.” En daarmee lijkt elke poging om tot een verbroedering te komen bij voorbaat uitgesloten. Maar dat hoeft nog niet te betekenen dat we met een beetje respect genoeglijk naast en met elkaar kunnen bestaan. Ik hoor een jonge scholier op de radio zeggen dat hij trots is  dat hij moslim is en van Marokkaanse komaf, maar ook dat hij zich Nederlander voelt. Hij is hier geboren. En ook op dat Nederlander zijn, is hij trots. Trots op het deel zijn van een multiculturele samenleving. Ook al zeggen sommige mensen dat die faliekant mislukt is.
Een van de eerste woorden die ik mijn zoontje aan het eind van de jaren 70 van de vorige eeuw leerde was vreedzame co-existentie. Ik vond het grappig hem als dreumes dat woord te leren. Vraag mij niet meer waarom. Premature politieke bewustwording? Maar misschien is het ook nu wel weer een modus om respectvol met heel veel verschillende opvattingen te kunnen samen leven. Niet koste wat kost  je gelijk willen halen. Daarvoor zijn er veel te veel gelijken. Gun iedereen zijn vrijheid. Binnen de grenzen van de wet. Maar dan rijst de vraag wiens wet? Even leek mij de oplossing dichtbij, maar nu blijkt hij weer mijlenver.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *