Acteren

Van tijd tot tijd verschijnen er oude woorden die om de een of andere reden een nieuw jasje hebben aangetrokken. Zo viel mij bij de verhoren in het kader van  de mini-enquête rond  belastingtoeslagperikelen op dat het woord leemlaag de stroperigheid van de contacten tussen financiën en sociale zaken goed weergaf. Een leemlaag die een snel en adequaat handelen in de weg stond, zeer ten nadele van de talloze getroffenen. Hoge ambtenaren kregen daar naar hun zeggen weliswaar buikpijn van, maar bleken niet in staat die pijn te verhelpen. Zij hadden daar te weinig op geacteerd. Ik vond dat een vreemd gebruik van het woord acteren. Acteren dat is een rol spelen, iets dat acteurs kunnen. Hier werd dat begrip versimpeld tot handelen, doen. Als je het voor het eerst hoorde leek het of ’te weinig acteren’ minder erg was dan ‘niets aan gedaan hebben, de zaak op zijn beloop laten.’ En als je dat dan constateert is er heel wat improvisatietalent nodig om recht te praten wat krom is. Improviseren is iets dat goede acteurs in hun mars hebben, maar waar  bewindslieden, directeuren-generaal en ook politici niet altijd kaas van hebben gegeten. Laat acteren maar aan acteurs over. Zorg er maar voor dat je je zaakjes op orde hebt, doen wat gedaan moet worden om er niet te laat achter te komen dat je te weinig geacteerd, zeg maar gewoon gedaan hebt.
Wat dat betreft was het me het weekje wel. Op allerlei fronten  zag ik  Griekse tragedies heropgevoerd worden. Op dat hedendaagse Haagse podium was het niet alleen drama, maar soms ook een boertige klucht waarin als in het theater van de lach deuren open en dicht gingen en de spelers van rol verwisselden met een voor de toeschouwer niet altijd te volgen snelheid. Niet elke speler was even tekst vast en sommigen herinnerden zich niet meer wat ze ooit hadden ingestudeerd en liepen vast in een niet meer helemaal afgemaakte claus.
Shakespeare zei het meer dan 400 jaar geleden al:”All the world’s a stage, And all the men and women merely players.. They have their exits and their entrances“. Lang niet iedereen is een glansrol toebedeeld. Niet elke speler kan acteren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *