Baan

Gade heeft een nieuw baan. Of eigenlijk ook weer niet. Ze doet nog het zelfde werk maar vanaf vandaag bij een nieuwe werkgever, het resultaat van een op bezuinigingsgronden ingegeven fusie van twee verwante organisaties. Is zij nu een voorbeeld van de mobiliteit op de arbeidsmarkt? Ze heeft formeel wel een andere werkgever, maar het is een vrijwel naadloze overgang, die wel het nodige palaver heeft opgeleverd, maar toch erg lijkt op het goede werk dat al gedaan werd.
Ik heb in mijn arbeidzame leven vijf werkgevers gehad. Mijn diensttijd  bij de Gele Rijders niet meegerekend. Ik begon bij de Stichting Bijzonder Opbouwwerk, als tienerwerker. Niet echt een succes, hield het daar maar 9 maanden vol en vertrok toen voor vijf mooie jaren naar de Katholieke Verkenners als trainingsfunctionaris en maakte daar de fusie naar Scouting Nederland mee. Dan vijf, ook weer mooie jaren bij de Nijmeegse Jeugdraad. Dat was thuiskomen in mijn eigen stad en dan een leven lang naar de Gemeente. In verschillende functies. Ik was een ambtenaar uit overtuiging. Misschien ook wel een beetje uit lafheid. De zekerheid van het ambtenarenbestaan trok mij. Maar ook het dienen van de publieke zaak, iets waar elke ambtenaar zich van doordrongen moet weten, sprak mij aan. Ik ben groot geworden in zoals ik dat graag noem chocoladetijd. Er was nog werk te krijgen en de aanpalende regelingen waren goed. Nodigde misschien niet uit tot avonturieren op de arbeidsmarkt, maar vormden een basis waarop creativiteit en inzet tot ontplooiing konden komen. De zekerheid van het bestaan maakte niet lui, in tegendeel, maar nodigde uit tot inzet en prestatie.
Hoe anders is dat nu waarin werknemers in heel veel gevallen van jaarcontract naar jaarcontract, van tijdelijke aanstelling naar tijdelijke aanstelling manoeuvreren . Hoeveel energie gaat er niet verloren met hopeloze acquisitie, hoeveel tijd gaat er niet teloor met het zoeken naar werk. Tijd die zoveel beter gestoken had kunnen worden in het werk zelf. Natuurlijk moet dat werk er wel zijn. Een taak voor de overheid? Maar die bezuinigt zich de malaise in. Gades instelling is met 75% gekort.En er is niemand die van die bezuiniging rijker wordt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *