Kamerfolklore

In de verwachting dat om 14:00 uur de Tweede Kamer gaat debatteren over de aanstelling van Tjeenk Willink als informateur in de zo jammerlijk vastgelopen verkenningsgesprekken rond de op handen zijnde Kabinetsformatie zet ik de tv aan en installeer mij op de bank. Daar blijkt mij alras dat dat ongetwijfeld spannende debat nog een uurtje op zich laatwachten, De Kamer gaat eerst nog bezig met het regelen van de werkzaamheden. Als je nu gedacht had dat dit soort opstellen van een werkoverleg snel en efficiënt zou kunnen gebeuren dan kom je van een kouwe kermis thuis. Wat ik zie is dat een Kamerlid plaats neemt achter het spreekgestoelte en aankondigt dat hij/zij graag een plenair debat heeft over iets wat hem/haar bezig houdt of is opgevallen. Als hij/zij dat verwoord heeft moet elke fractie zich bij monde van een vertegenwoordiger uitspreken of die fractie dat verzoek steun of niet. De Kamervoorzitter roept een voor een alle 17 fracties naar voren om te horen of het voorstel gesteund wordt of niet. En bijna een uur lang zie ik die rondedans bij al die verzoeken uitgevoerd. Maar heel af en toe wordt het verzoek voldoende ondersteunt er riedelt de Voorzitter dat een en ander geagendeerd zal worden en als er om een brief van het Kabinet gevraagd wordt leidt zij het verzoek door.  Het is een druk heen en weer geloop naar de interruptiemicrofoons waar de Kamerbodes behendig tussendoor laveren om met een ontsmettingsdoekje de microfoor af te nemen als de geachte afgevaardigde daar ‘Steun’ of ‘Geen steun’ in heeft geroepen.
Ik heb wel eens buitenlandse parlementen gezien die voor dit soort zaken ook elektronisch hun stem kunnen uitbrengen en op een scorebord is onmiddellijk te zien welke fractie meegaat met het verzoek en welke niet. Maar in onze eigen Kamer wordt dat alleemaal handmatig bijgehouden waarbij de Voorzitter zich soms haast wanhopig afvraagt of zij iedereen wel gehoord heeft. En zo gaat er heel wat tijd verloren, maar het zal welpassen binnen de folklore die aan een Kamervergadering verbonden lijkt.
Maar als je de mensen wars wilt maken van de ‘politiek’ dan is het wel het rechtstreeks uitzenden van de ‘Regeling van werkzaamheden van de de Tweede Kamer’.
Het debat over Tjeenk Willink en de voortgang van het formatieproces is in volle gang. Gauw kijken of dat speannender is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *