Doel

Als ik een aflevering van ‘Keizersvrouwen’ heb teruggezien kom ik al zappend bij de wekelijkse persconferentie van de minister-president uit. Het is voor het eerst van mijn leven dat ik dat live zie. Natuurlijk zag ik eerder vaker stukjes ervan in het journaal. Dat waren dan de hoogtepunten, maar nu zie ik de hele brij woorden die gladjes uit de mond van onze premier komen.Want praten kan  die. Zonder dat er een vraag ver gesteld is gaat hij in op de uitspraak van de Hoge Raad die in cassatie Urgenda voor de derde keer gelijk geeft en de regering opdraagt om eerder dan zij zelf willen de uitstoot van broeikasgassen voor het einde van 2020 met ten minste 25 procent te verminderen ten opzichte van 1990. Het is van zijn gezicht af te lezen dat de premier dat een godsonmogelijke opdracht vindt, maar de hoogste rechter heeft gesproken. Bijna met knarsende tanden hoor ik de premier zeggen dat hij die uitspraak respecteert, maar daar verder geen mening over heeft. En als een docent staatsinrichting wijst hij het journaille er op dat wij in ons land goddank de trias politica, het door Montesquieu aangebrachte onderscheid tussen wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht respecteren. Daardoor zijn wij toch maar mooi het liefste land dat hij kent. Blijft de vraag of die rechterlijke uitspraak ook werkelijk waar gemaakt kan worden, of hoe dan ook die 25% vermindering van de uitstoot ten opzichte van 1990 mogelijk is. Wat dat betreft komt de premier niet verder  dan dat het doel is het doel te halen. Over maatregelen wordt niet gesproken. Als een mantra keert het een paar keer terug: het doel is het doel te halen.
Hoe vaak heb ik dat al niet meegemaakt in de politiek. Zowel op nationaal  als op lokaal niveau. De politiek neemt een besluit en dat was het dan wel. Ik hoorde wel vaker uit die kringen dat het besluit genomen was. Maar dan?
De premier stelt ons gerust.Ze zullen de cassatie-uitspraak nog eens goed bestuderen. Geeft het kerstreces mooi de ruimte voor, maar hij verzekert ons dat het doel is en blijft het doel te halen. Ik bedoel maar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *