Duits

Vandaag is het de Dag van de Duitse Taal. Die dag is uitgeroepen door de Actiegroep Duits. De Actiegroep Duits maakt zich sterk voor de Duitse taal in Nederland. Met gebundelde kracht werken vier partners samen om het bewustzijn voor het belang van de Duitse taal voor Nederland te vergroten: De Duitse Ambassade in Den Haag, het Duitsland Instituut Amsterdam, de Duits-Nederlandse Handelskamer en het Goethe-Institut Amsterdam. Dat las ik allemaal op hun website www.machmit.nl. Dat in het Jodendom vandaag de holocaust bijzonder herdacht wordt, Jom Hashoa,  is niet meer dan een wrang toeval.
Ik heb zelf een bijzondere verhouding met Duits en Duitsland. Mijn oudste broer trouwde, nog geen tien jaar na de oorlog met een Duits meisje, mijn zus met een jongen wiens ouders in de oorlog fout waren geweest. Misschien wisten ze niet beter. Maar nooit heb ik gemerkt dat ons gezin iets van overdreven Deutschfreundlichkeit is verweten. Iets wat zo direct na de oorlog te gemakkelijk het geval geweest had kunnen zijn. Maar misschien is was ik gewoon nog te jong om zo iets op te merken. Er is in ieder geval om die reden nooit en steen bij ons door de ruit gegooid. Om een andere reden trouwens ook niet.
Op de HBS kreeg je pas in de tweede klas Duits. Engels al in de eerste en met Frans begon ik al op de lagere school. Dat Duits pas zo laat aan bod kwam, was het gevolg van een strafmaatregel van de regering. Duitsers waren met de oorlog begonnen en moesten daar alsnog voor gestraft worden. Ik hoorde ooit dat er zelfs een beweging is geweest om Duits als vak helemaal te schrappen!
In een van de eerste lessen kreeg ik een leesbeurt. Ik las “Die Stadt und sein Umgebung” met het accent op de eerste lettergreep van Umgebung. De hoon van heel de klas was mijn deel. Pas na een keer of drie Umgebung gelezen te hebben, begreep ik dat het Umgebung moest zijn. Ik voel nog steeds de krassen op mijn ziel als ik mij dit verhaal herinner op deze aan de Duitse taal gewijde dag.
Had ik een secretaresse gehad dan had ik vast daarover geschreven. Want het is vandaag ook Secretaressedag!

3 reacties op Duits

 1. peter weldring schreef:

  Jan, heb jij wel een goed Fingerspitzengefühl????

 2. babette Degraeve schreef:

  Kijk lieve Jan, met deze problematiek worstel ik ieder dag hier in het Nijmeegse! het juiste accent op de juiste lettergréép!
  Begrijp je krassen helemaal!
  x

 3. Duits vertalen schreef:

  Een beetje in de Nederlandse vorm van bommel-ding. Verder vind ik het wel goed dat er steeds meer aandacht aan het Duits besteed wordt. Vooral met de huidige economie is dat erg belangrijk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *