Gedoe

Net nu ik weer een beetje min of meer trouw kerkganger ben geworden is het Instituut weer in rep en roer. Ik mag toch hopen dat er geen oorzakelijk verband is tussen het een en het ander. Natuurlijk vind ik dat er streng moet worden opgetreden tegen mensen die vanuit hun machtspositie zich vergrijpen aan anderen. Machtsposities die ontstaan door hiërarchie, leeftijd of wat dan ook. Dat volk moet uit hun  machtspositie ontzet worden en bestraft worden. Vraag is natuurlijk dan wel of je daarmee het probleem heb opgelost. Je kunt iemand wel zijn positie ontnemen, maar daarmee is nog niet gezegd dat het vergrijp ook niet meer zal voorkomen. Elders.
De hele discussie die nu weer gaande is lijkt niet alleen te worden ingegeven door een oprecht medeleven met de slachtoffers, maar getuigt ook van een machtsstrijd in de  institutionele top van  de RK-kerk. There is something rotten in  Vatican City! Hoge prelaten proberen hun gelijk te halen en roepen de in hun ogen te weekhartige Paus op ontslag te nemen. Hij moet actie ondernemen. Stellige uitspraken doen en niet de schijn op zich willen laden een doofpotpaus te zijn met meer oog voor de daders dan voor de getroffenen.
De strijd tussen behoudend en iets minder behoudend krijgt scherpe, heel scherpe kantjes. Want laat duidelijk zijn, het is geen strijd tussen behoudend en vrijzinnig, want vrijzinnig zal deze Kerk voorlopig niet worden. Daarvoor is het Instituut te veel overtuigd van zijn eigen gelijk. Gelijk gestoeld op traditie, overlevering en dogmatisch denken. De verbeelding is daar nog lang niet aan de macht. Het doet me denken aan de Banderlog uit Kiplings Jungle Book. Het apenvolk dat als zinspreuk heeft: “We zeggen het allemaal, dus het is zo.” Of misschien zijn het de varkens die in Animal Farm verklaren dat alle dieren gelijk zijn, maar de varkens zijn meer gelijk dan de andere dieren.
En toch ga ik ondanks dat Vaticaans gedoe zondag weer ter kerke, die kleine dichtbije gemeenschap die zich niet alles gelegen laat liggen aan wat zou moeten, maar bezig is met wat zou kunnen, in de naam van …

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.