Gepasseerd

Keurig op tijd melden Gade en ik ons op het kantoor van de notaris voor de finale omzetting van de ene hypotheek naar de andere, met het daaraan verbonden rentevoordeel. De notaris zelf is op vakantie, maar hij laat zich blijkens de ons toegezonden concept akte waarnemen door een van de kandidaat-notarissen van zijn bureau. Die verwelkomt ons met een joviaal “Ha, de familie Roelofs!” Zo zijn we nog nooit aangesproken en zo heb ik mijn relatie met Gade, hoe goed die ook is, ook nooit ervaren. Hij nodigt ons uit verder te komen en vraagt ons wat we willen drinken. Gade is bekend met de uitstekende cappuccino van het kantoor. Vanuit een van haar vrijwilligersfuncties vergaderde zij een paar jaar geleden geregeld ten kantore van de notaris met wie zij in een gremium zat. Het vergaderzaaltje,dat ons nu als notarisbureau diende en de bijbehorende koffie waren haar meer dan genoegzaam bekend.
De kandidaat neemt met ons de akte door. Een akte die op het laatste moment nog aangevuld is, want aanvankelijk leek het of er alleen een hypotheek ging rusten op het bovenhuis. Maar dat krijg je er van als je twee huizen hebt die voor de gemeente één woning zijn, maar waar voor het kadaster het appartementsrecht gehandhaafd bleef. Positief duidt de kandidaat dat als dat wij samen eigenaar van een appartementencomplex zijn . Zo had ik onze woonsituatie nog nooit bekeken. De aanvankelijke tekortkoming werd op tijd opgemerkt en keurig verwerkt in de definitieve akte. Beide appartementen, samen een woning, staan nu vermeld als ‘registergoed’, wat dat ook moge betekenen.
De kandidaat licht nog een en ander toe. Duidelijk is dat alles geregeld is en van Gade, noch van mij verder enige actie gevraagd wordt dan zo dadelijk een handtekening te zetten. De kandidaat roept een bureaumedewerkster binnen, zij treedt op al vertegenwoordigster van de bank en heet in de akte ‘geldgeefster’.
Er volgt een beperkte voorlezing van enkele passages uit de akte en dan tekenen de kandidaat, de geldgeefster en wij precies om 11:38 uur. Zaaknummer 2018.000476/OL is beklonken. De akte is gepasseerd.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.