Halsstarrig

Zoals mogelijk bekend, en zo niet dan hoort u het nu, zit ik in de werkgroep ‘literaire bakens’ van de Stichting literaire Activiteiten Nijmegen. Die werkgroep heeft er voor gezorgd dat her en der in de stad aansprekende teksten zijn geplaatst met als bedoeling dat plaats en tekst elkaar versterken. Wie de vrucht van ons werk nader wil leren kennen, kan terecht op de website van de werkgroep. Op dit moment staan de activiteiten op een laag pitje. Niet dat we niet met enthousiasme nog vergaderen, maar bij een gebrek aan middelen staan een aantal bakens op realisering te wachten. Met het accent op wachten. Realisering is nog niet mogelijk. De werkgroep is naarstig op zoek naar geldschieters die hun naam aan dit fraaie initiatief willen verbinden, een initiatief dat toch de nodige waardering ondervindt. Jammer dat die waardering nog niet altijd in daadwerkelijke ondersteuning wordt omgezet.
Onlangs kwam bij de werkgroep het verzoek binnen om mee te werken aan de inventarisatie van alle poëzie in Nederland en Vlaanderen, aangebracht in de openbare ruimte. Het is het initiatief van een studente en maakt onderdeel uit van haar promotie-onderzoek. Vriendelijk vraagt zij ons en nog vele anderen om via haar website de ons bekende gegevens in te kloppen. Wat mij betreft vind ik het genoeg haar te verwijzen naar onze website, waar uit en te na de ons bekende gegevens vermeld staan. Zonder veel moeite zijn daar de poëtische onderdelen uit te filteren. Ik ben een eenling in de werkgroep met dit standpunt. De andere leden vinden dat wij daar aan mee moeten werken en zo dit fraaie initiatief een kans van slagen moeten geven. Nou voel ik mij persoonlijk nergens te goed voor, vul geregeld vragenlijsten in van onderzoeksbureaus en opiniepeilers, maar ik voel er weinig voor om data-typist te worden voor een mij verder onbekende studente met een promotieplaats. Met een halsstarrigheid, een betere zaak waardig, blijf ik bij mijn standpunt en vind dat de aankomende PhD de verwerking van haar gegevens met gebruikmaking van onze website verder zelf moet regelen. Het voelt goed weer eens over een futiliteit een mening te hebben.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *