Hazes

Het café is helemaal afgehuurd en toch had hij nog, soms zeer arbitrair, een gastenlijst moeten opstellen. Het was hem onmogelijk alle vertegenwoordigers uit de vele netwerken waar hij zich bewoog uit te nodigen. Dan had hij, zij het met een beetje overdrijving, de hele stad wel kunnen uitnodigen. Zelfs nu al had ik de indruk dat iedereen er was op dit dubbele feest. Een feest oorspronkelijk georganiseerd rond het jubeljaar dat hij vierde, maar dat door de gebeurtenis van de dag ervoor extra cachet kreeg. Tot zijn grote verrassing bleek dat het Zijne Majesteit behaagd had en dan weetje het wel. Het lintje dat nog straalde van nieuwigheid sierde zijn linkerrevers. Ik had mijn lintje afgedaan en vervangen door het speldje van de mannenclub die mij met de feesteling verbond. Vandaag was er maar een ridder en dat was de jarige.
Het was een verjaardag met alle toeters en bellen die je er maar bij kunt bedenken. Toespraken recht uit het hart, toespraken omdat het hoorde, liedjes met onontkoombaar, maar daarom zo bij de gelegenheid passend kreupelrijm, drank in overvloed en lekkere hapjes, met op het eind zelf een puntzakje friet.
Van de gesprekken ontging mij, zoals altijd bij dit soort gelegenheden, de helft. De receptieruis in het overvolle café maakt het mij onmogelijk alles te verstaan. Het is dan een kwestie op het vermoedelijk juiste moment ja of nee te knikken of anderszins een meelevend gezicht te trekken.
Het is een parade van bekenden. Babbeltje hier, babbeltje daar, gelardeerd met plezierige hapjes tussendoor. Het is een biotoop waar ik me zeer thuis voel. Als het feest bijna voorbij lijkt posteert zich een rood busje voor het etablissement. Totaalentertainment staat er in sierlijke etters opgeschreven. Er wordt een geluidsinstallatie uitgedragen die het ergste doet vermoeden. En dat blijkt ook zo te zijn. Alles alles geïnstalleerd is, worden er een aantal decibellen geproduceerd die de hele wijk lijken te moeten bedienen. Een namaak Hazes is een beetje verliefd en laat een vlieger op. Al gauw komen er klachten van de buren,  geluidsoverlast. Op het terras waar ik zit is het allemaal goed te hebben. Het feest is compleet, en dat was het een compleet feest.
Als we vertrekken, blijkt dat Gades jasje met telefoon al vertrokken is. Er hangt een jasje dat erg op het hare lijkt maar niet is. Een zwart jasje. Wat droeg Hazes ook weer altijd?

Eén reactie op Hazes

  1. Ronald Migo schreef:

    Goede Jan.
    Wat heb je het mooi beschreven! Heeft gade het jasje al weer terug want anders moet ik AH even bellen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *