Helder

Mijnheer van der Sanden, mijn geschiedenisleraar op de HBS die doorgaans Bolletje werd genoemd en net zoals heel veel leraren in die tijd getooid werd met een bijnaam,  heeft  mij ooit proberen te leren over de IJzertijd, de Bronstijd, de Steentijd, de Kopertijd. En voor een kort moment wisten wij van hem wat de juiste volgorde van die verschillende opeenvolgende tijden was. Tijdelijke kennis die al weer lang geleden teloor is gegaan, verdrongen naar een uithoek van het geheugen ‘du moment’ dat die wetenschap getoetst was in een proefwerk of in een slootje, een schriftelijke les-overhoring. Nu ken ik die tijden alleen nog van naam, maar geen idee meer of de ene tijd nu net voor of na de andere kwam.
Ik ben benieuwd hoe de tijd van vandaag, van de laatste twee, drie maanden de geschiedenisboeken in zal gaan. Het kan natuurlijk ook best zo zijn dat deze periode, hoe ingrijpend op dit moment ook, als een te kleinen rimpeling in de historie wordt beschouwd en hoogstens in een voetnoot gememoreerd zal worden. Zeker als er een werkzaam vaccin gevonden zal worden dat het virus bestrijdt, mogelijk zelfs voorgoed vernietigd. Maar zover is het nu bij lange na nog niet en zou het mij niet verbazen als deze tijd gememoreerd wordt als de Plexiglastijd. De wereld lijkt alleen nog maar door plexiglas bekeken te kunnen worden. Waar ik ook kom, plexiglas alom. Mijn pedicure verschuilt zich achter een plexiglazenpaneel, mijn tandarts en mondhygiëniste hebben naast een mondkapje ook nog een  plexiglazen masker voor en bij mijn slager is op de toonbank een plexiglazenwand geplaatst met hier en daar een opening waar door mijn bestelling naar mij toegeschoven wordt. Heel helder plexiglas, zo helder dat het er niet lijkt te zijn, maar er wel degelijk is en zo de ander onaanraakbaar maakt. Misschien is dat de hel wel, de plaats waar je elkaar niet meer mag en kunt aanraken. Een scherm tussen mij en de ander, hoe doorzichtig ook, het schermt af.
Helder, heel helder. Helder, de vergrotende trap van hel? Voor mij mag de plexiglastijd  zijn langste tijd gehad hebben.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *