Hoop

Het is gezellig druk in de DRU-cultuurfabriek in Ulft. Cultuurmij Oost, de club waar Gade veel mee van doen heeft, organiseert voor de tweede keer ‘De Oploop’. Dat is een XL netwerkbijeenkomst, waar beleidsmakers, kunstenaars, onderwijzers, organisaties elkaar ontmoeten en inspireren. Een bomvol en divers programma. Ik rijd er met een vriend naar toe. Gade is al uren eerder vertrokken.De vriend heeft een wondermooi kleinood gemaakt, een filmpje van 40 seconden, waarin het thema van de dag beeldend wordt weergeven. Het is het openingsfilmpje dat vooraf gaat aan de toespraak van Gade, die de volle zaal welkom heet en duidelijk maakt wat de bedoeling van deze dag is: ontmoeten en inspireren.  Ik kan een keuze maken uit maar liefst 12 inspiratiesessies die her en der simultaan in dit immense complex gegeven worden. Ik kies voor de sessie ‘Van ver naar dichtbij: kansen voor interculturele ontmoetingen’. De vraag is welke rol kunstenaars en cultuurmakers nemen in deze tijd waarin oorlogen, vluchtelingen en (inter)culturele tegenstellingen het nieuws bepalen. Ik krijg voorbeelden te zien van hoe er contacten worden gelegd tussen mensen van verschillende komaf, vragen worden gesteld, vragen worden beantwoord.En het lijkt of er nog hoop is dat het allemaal uiteindelijk wel goed zal komen. Dat oost en west elkaar wel degelijk zullen ontmoeten en samen verder zullen gaan. En dat de kunstenaar, de cultuurmaker daarin een rol kunnen spelen, dat de kunst, hoe voorzichtig ook, tot een nieuwe gezamenlijke taal kan leiden, waarin we elkaar niet alleen verstaan, maar ook begrijpen. Vonken in de as, die gekoesterd en aangeblazen tot een vuurtje kunnen leiden, een vuur dat niet verzengd, maar verwarmd. Maar dan blijft er toch ook die onontkoombare werkelijkheid van toenemend extremisme. Daar en hier, radicalisering links en rechts. De stellingen worden niet allen betrokken maar er wordt van daaruit ook gevuurd en dodelijk getroffen. En de kunstenaar neemt waar, probeert te sturen, de fantasie aan de macht te laten, weerbaar te maken in de harde werkelijkheid, door schoonheid en door hoop dat er ook leven is voorbij de horizon, voorbij de zelf opgetrokken grenzen. De kunstenaar die gelooft in die betere wereld en daarvoor gids en leidsvrouw kan zijn.
Dat alles heb ik overdacht in een inspiratiesessie tijdens ‘de Oploop’ in Ulft, waar ze ook voortreffelijke stampotten serveren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *