Jacht

Het werd weer eens tijd om naar de film te gaan. Er kwamen er drie in aanmerking. “Amour”, “Anna Karenina” en “Jagten”. Gade koos. Het werd het Deense “Jagten”. Niet echt een vrolijke film. Een onderwijzer wordt ten onrechte beschuldigd van ongepast gedrag jegens een van de aan hem toevertrouwde kleuters. En toch keert heel het dorp, op een vriend na, zich tegen hem. Het wordt voor hem een hel op aarde. Ogenschijnlijk lijkt het allemaal toch weer goed te komen, maar de jacht blijkt door te gaan.
De film laat ook zien in wat voor een overspannen wereld we leven als het om dat soort zaken gaat. Een gerucht, een kinderleugentje, het is genoeg om heel veel onheil aan te richten. Natuurlijk moet echt misbruik aangepakt worden. Hard aangepakt. Daar zijn geen vergoelijkende woorden voor. De schade die zo iets aanricht is onnoembaar. Laat duidelijk zijn dat ik daarvoor geen enkel begrip op wil brengen.
In de krant deze week las ik ook over onaangepast en grensoverschrijdend gedrag van kinderen, jonge kinderen naar elkaar toe. Een jongetje zou ontoelaatbare handelingen hebben verricht en is, vijf jaar oud, van school verwijderd om elders met dan ongeschonden blazoen opnieuw een start in zijn leven te kunnen maken. Als de vergelijking in dit verband niet zo ongepast zou zijn, zou ik haast zeggen dat daar mijn broek van afzakt. Kinderen verkennen de wereld en verkennen elkaar. Ook op seksueel gebied en zonder zelfs enige notie te hebben van wat het allemaal voorstelt, gaan ze op verkenning uit. Dat hoort bij groter worden. Ik heb wat dat betreft zelf een rijke historie en mijn vriendje en ik verkende wat er te verkennen viel. Bij ons zelf en bij elkaar. We zaten niet op de zelfde school, dus als dat allemaal uitgekomen zou zijn, hadden we er niet van afgestuurd kunnen worden.
We zijn allebei goed terecht gekomen. Onze verkenningen, die nimmer een jacht werden, hebben ons niet geschaad. Het zijn tedere herinneringen aan dat wat was.
Een valse beschuldiging zal nooit een tedere herinnering worden. Dan blijf je je opgejaagd voelen.

1 reacties op Jacht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *