Onnozel

Op Facebook maakt een van mijn vrienden zich druk over de schier ongebreidelde import van ‘buitenlandse’ feestdagen in ons land. Hij fulmineert tegen de invoer van ‘boxing day’, ‘Oktoberfesten’ en ‘Valentine’s Day’ en vraagt zich af of iemand nog weet heeft van Witte Donderdag, Maria ten Hemelopneming en Allerheiligen. En hij betreurt oprecht het verlies dat Sint Maarten heeft gelden en nu plaats gemaakt lijkt te hebben voor het oorspronkelijk Amerikaanse ‘Halloween’. Ach ja, de mondialisering lijkt ook bij de feestdagen zijn rol te gaan spelen en de nieuwe feestdagen lijken commercieel aantrekkelijker dan de viering van Sacramentsdag of, om maar bij de dag van vandaag te blijven, ‘Onnozele Kinderen’. Want vandaag, 28 december is het de feestdag van de Onnozele Kinderen. Dat waren alle kinderen onder de twee jaar die door de wrede (dat adjectief hoort er bij) Koning Herodes zijn afgeslacht in de foute veronderstelling dat daar ook de op Eerste Kerstdag nieuw geboren Koning bij zou zijn. En op een nieuwgeboren koning zat hij nu net helemaal niet te wachten. Maar die koning, zo wil het verhaal, was met zijn moeder en voedstervader allang op weg naar Egypte. Vluchtelingen avant la lettre. Het feestelijke van Onnozele Kinderen was gelegen in het feit dat op die dag de kinderen mochten bepalen wat er gegeten werd. Ik kan mij niet meer herinneren of ik ooit van dat recht gebruik heb gemaakt. Het kan ook nog best zo zijn dat ik van dat trieste verhaal van de kindermoord zo’n brok  in de keel had, dat het eten mij sowieso niet smaakte. Uit de verhalen weet ik wel dat ik een slechte eter was en mijn lievelingseten gewoon een witte boterham met jam was.
Er zijn heel wat feesten in onbruik geraakt en daarmee ook heel wat woorden. Wie gebruikt tegenwoordig het woord onnozel nog of weet wat het betekent. Of voedstervader als eretitel voor de H. Jozef. Mijn nieuwe Dikke van Dale heeft zij nut alweer bewezen. Ik houd nog meer dan van oude feesten van oude bijna vergeten woorden zoals ongebreideld en schier, die niet voor niets in de eerste zin van dit stukje staan. Ik houd van oude feesten en oude woorden. Misschien houd ik gewoon wel van oud.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *