Querulant

Het woord staat mij als beeld zeer aan, querulant. Ik ken het eigenlijk alleen uit een scabreus studentenlied dat ik mij dat ene jaar dat ik aan een universiteit stond ingeschreven eigen heb gemaakt. Uit die tijd zijn nog wat liederen blijven hangen, eigenlijk het enige dat ik dat academische jaar heb opgedaan. De feitelijke betekenis van het woord ontging mij destijds. maar ook vandaag had ik slechts een vaag vermoeden van wat het betekende. Dat hield ook in dat ik  het woord niet tot mijn actuele woordenschat rekende, want niets zo stuntelig als een wat moeilijker woord op de verkeerde plaats gebruiken.
Vanmiddag kwam het woord opeens weer bovendrijven. Ik was in een gezelschap waarvan een van de aanwezigen het bestond om met enige regelmaat een door hem humoristisch bedoelde kwinkslag, zeg maar gerust misslag, te maken die in feite alleen maar tot een beklagenswaardig meesmuilen van de rest van het gezelschap leidde. De opmerking, vaak gestoeld op leedvermaak, vond nauwelijks weerklank bij de overigen, waardoor het ruziezoekende aspect verdampte en de maker zich wat bête lachend verontschuldigde door te zeggen dat dat nu eenmaal zijn vorm van humor was. Humor door niemand als zodanig herkend. Dat maakte er de zaak niet beter op.
Ik had mij al vaker aan zijn de plank volledig misslaande interventies gestoord en hem dat in woord en gebaar duidelijk gemaakt. Dat hielp niet veel. Het bord voor zijn kop leek in deze wel van goedgekeurd tropisch hardhout en het drong niet of nauwelijks tot hem door dat  zijn opmerking eigenlijk alleen maar door hem zelf gewaardeerd werden. Toen er wat meer leden van gezelschap lieten merken dat zijn aanpak niet gewaardeerd werd bond hij wat in en in de tweede helft van de bijeenkomst kon ik hem maar een keer op een in mijn ogen ruziezoekende ongepastheid betrappen, die ook nog zonder dat hij dat zelf in de gaten had een sterk seksistisch karakter had. Ik vond hem een querulant, nog niet exact wetende of dat woord hier op zijn plaats was.
Mocht het woord querulant in dit geval niet helemaal de lading dekken dan stel ik voor de betekenis met bovenstaande opmerkingen te verruimen.

Eén reactie op Querulant

  1. Adri schreef:

    Jan, het lijkt wel een dictee, met al die moeilijke woorden. Maar misschien is het omdat ik een keer ben blijven zitten. Op onze boreale HBS.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *