Reddingsactie

Ik kom nog uit een tijd dat de kerk iets voorstelde. Dat dachten we in ieder geval. En ik voelde mij wonderwel thuis in die kerk. Een kerk die gemeenschap bood, inspiratie en als je het nodig had bemoediging. In de kleine plaatselijke parochie had je het goed met elkaar en op het niveau hoger waren er bisschoppen die uitnodigde en het gesprek niet schuwde. Drie van hen mocht ik van dichtbij meemaken. Totdat de ramen die even open leken te staan en een frisse wind mogelijk maakten met een klap door andere prelaten gesloten worden. Met een harde klap.
Het was eigenlijk veelbetekenend en bijna profetisch dat in 1973 Michiel van der Plas en Jan Roes een boek lieten verschijnen onder de titel “De Kerk gaat uit”. Daarin werd afscheid genomen van het Rijke Roomsche leven. En nu zo veel jaren laten blijkt daar niets voor in de plaats gekomen. Even, heel even was er die opleving. Heel even leek het dat de kerk niet alleen de bisschoppen en de priesters serieus nam, maar ook de gewone gelovige. Her en der bloeiden op parochieel, dekenaal en diocesaan niveau de pastorale raden die ieder op eigen wijze vorm aan het geloof dachten te kunnen geven. Totdat van hogerhand dat anders werd begeerd. Ik maakte het allemaal van heel dichtbij mee. Een levende en levendige gemeenschap van de vele wegen en de ene weg werd de mond gesnoerd.
De kerk gaat nu niet alleen uit, maar ook dicht. Ik sta al lang buiten en volg met belangstelling wat er gebeurt.
Niet alleen de katholiek kerk kampt met vergrijzing en leegloop. Ook de PKN, de protestante kerk in Nederland, kampt met datzelfde probleem. En om te redden wat er te reden valt organiseert die kerk nu een enquête onder haar leden. Hoe anders dan in de katholieke kerk worden hier de leden wel gehoord en komen de decreten niet van bovenaf. Mogen er dominees zijn die het bestaan van een historische jezusfiguur betwijfelen. Het huis van mijn vader heeft vele woningen. In de katholieke kerk lijken van bovenaf de muren in dat huis gesloopt en is er een hol klinkende veel te grote ruimte ontstaan. Een tot mislukken gedoemde reddingsoperatie
De PKN enquêteert, maar ik denk niet dat je met een enquête een kerk redt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *