RvT

Voor een huwelijkssluiting of partnerregistratie vraagt de wet minimaal twee en maximaal vier getuigen. Uit ervaring weet ik dat die getuigen soms met heel veel zorg gekozen worden als bestendiging van een jarenlange band, niet alleen tussen het paar, maar ook tussen de getuigen en het paar. Maar even vaak wordt er gemakshalve en zonder diepere bedoelingen gekozen voor een familielid of vriend: “Wil jij onze getuige zijn?” “Ja, goed hoor prima, wanneer?” En het komt zelfs voor de een paar zelf geen getuigen meebrengt, maar dat er gevaagd wordt of de gemeente tegen een geringe meerprijs twee getuigen kan leveren.
Een paar weken geleden mocht ik twee leden van de koffieclub met elkaar in de echt verbinden. Ook Gade was nauw betrokken bij de huwelijkssluiting, net als de ceremoniemeesters en de de getuigen. Om hen voor die inzet te bedanken nodigde het paar dit gezelschap uit voor een etentje bij hen thuis. Gisteravond schaarde dit uitgelezen college zich rond de dis, de rijkelijk gevulde dis. Voortreffelijk voedsel werden ons deel en genoeglijke kout vulde de avond, kwinkslagen vlogen over en weer en dan weer was er een stil en ingetogen moment waarin verhoudingen werden verduidelijkt en inzichtelijk gemaakt. Een mooie avond, die begon met een uitweiding van de bruidegom, ook namens zijn bruid, over de keuze van de getuigen. Een weloverwogen keuze, zo werd duidelijk uit zijn woorden. Als criterium voor hun keuze hadden zij gekozen voor mensen bij wie zij te rade zouden willen gaan als het op relationeel gebied ooit eens nodig zou zijn om wat weerwerk of spiegeling te krijgen.  En zo kwamen zij op zes mensen, twee boven het wettelijk toegestane aantal, maar daar had ik op simpele wijze een oplossing voor gevonden. Vier handtekeningen op de akte, zes in het touwboekje. De wet is er voor de mensen, de mensen zijn er niet voor de wet.
Ik vond dat wel een mooi criterium, mensen bij wie je te rade kon gaan als getuige. Ik stelde dan ook voor dat die getuigen, aangevuld met Gade en mij en de ceremoniemeesters zich konden beschouwen als de Raad van Toezicht bij deze echtverbintenis, een voorstel dat onder luide bijval van de leden van de RvT werd geaccepteerd en het bruidspaar stemde in. Waarschijnlijk is dit het eerste huwelijk met een eigen Raad van Toezicht. De geboorte van een trend?

1 reacties op RvT

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *