Stedenband

Het was ook mij bijna ontgaan, maar de stedenband tussen Nijmegen en Pskov bestaat dit jaar 30 jaar.Een band waar ik jaren lang mijn ziel en zaligheid in heb gestoken, maar waarvan ik ook al een tijdje van dacht dat die op sterven na dood was. Ooit dacht een gemeente dat het politiek interessant was om in het kader van het afbreken van vijandsbeelden relaties aan te aan met steden in het Oostblok. En die officiële gemeentelijke banden waren dan het voertuig voor uitwisselingen tussen scholen, ziekenhuizen, culturele instellingen en wat dies meer zij. Een levendige uitwisseling tussen organisaties en burgers ontstond. Burgemeesters tekenden intentieverklaringen, gemeenteraden bezochten elkaar over en weer.De stedenband floreerde, ambtelijke ondersteuning, wat subsidie en tientallen, zo niet honderden betrokken burgers. Bezoeken over en weer en borden aan de invalswegen van de stad die getuigden van de internationale banden.
Maar de tijd verging. Stedenbanden werden niet meer tot de kerntaken van een gemeente gerekend. De ambtelijke ondersteuning werd geminimaliseerd en tenslotte helemaal afgeschaft, de subsidie gereduceerd tot nul en uitwisselingen van gemeente tot gemeente waren van Nederlandse (lees Nijmeegse) zijde uit den boze en betiteld als zinloze snoepreisjes. Ach ja, de politiek is vaak niet meer dan de kristallisatie van de waan van de dag. En zo dacht ik dat de stedenband een slapend bestaan leidde. Gisteren ontdekte ik dat dat maar ten dele waar is. Er zijn nog scholen en instellingen die een tamelijk levendig contact met zusterorganisaties onderhouden en er is gewerkt aan een film om de overeenkomsten tussen Nijmegen en Pskov in beeld te brengen Een film die gisteravond werd vertoond en opgeluisterd door  een concert van de Pskovse folkloristische muziek- en dansgroep. Er was een dikke Pskovse delegatie onder leiding van de burgemeester aanwezig die in Nederland was voor de viering van het Hanzefestival in Kampen. Het gemeentebestuur van Nijmegen vond het niet nodig om naar de bijeenkomst een ambtelijke, laat staan bestuurlijke vertegenwoordiging te sturen. Toch niet ongebruikelijk als de burgemeester van je zusterstad op bezoek is. Maar protocol zal ook politiek wel niet meer interessant zijn en de mores daar om heen achterhaald. Ik ben 12 jaar weg bij de gemeente. Ik schaamde me een beetje voor de gemeentelijke onverschilligheid, maar het was goed toch weer veel oude bekenden van rond de steenband te ontmoeten. Bekenden uit Nijmegen en Pskov.

2 reacties op Stedenband

  1. Rein Verdijk schreef:

    Was er graag bijgeweest Jan, maar de verkeersproblematiek in Nederland gooide helaas roet in het eten, waardoor ik niet tijdig in Nijmegen kon zijn!
    Begrijp van jou dat het een geslaagde avond was en mijn felicitaties aan alle betrokkenen bij dit 30-jarig bestaan. 🇳🇱🇷🇺

  2. wim van dam schreef:

    Dag Jan,
    Het was inderdaad een geslaagde avond. De burgemeester van Pskov was ervan op de hoogte dat dhr Bruls niet aanwezig kon zijn vanwege diens bemoeinissen met Velocity. In dat kader hadden ze elkaar eerder op de dag al ontmoet. Bij de bijeenkomst in kleinere kring, die aan de bijeenkomst in LUX voorafging, was wethouder Velthuis aanwezig. Dat alles was dus besproken tussen het Pskovse en Nijmeegse bestuur.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *