Straat

Op de keper beschouwd is een straat niet meer dan een toevallige verzameling van woningen met verschillende huisnummers verbonden door een zelfde straatnaam. Je hebt hele lange straten waar de bewoners nauwelijks weet hebben van elkaar, je hebt korte straten met maar een paar huisnummers die elkaar niet kunnen ontlopen. In zo’n laatste straatje woon ik, zeer tot mijn genoegen. Ik ken de meeste bewoners van gezicht en een groot aantal bij naam. Sommigen zijn vrienden geworden, andere kennissen en en de rest bleven buren die je op zijn minst met een hoofdknik  of opgestoken hand begroet. Als ik mij nog precies zou herinneren hoe dat ook weer moest, was er van mijn kleine straatje een mooi sociogram te tekenen van onderlinge relaties en betrekkingen. Sommige intensief, ander niet meer dan een dun stippellijntje. Van tijd tot tijd krijgt zo’n sociogram vorm in een buurpraatje op straat waar zich dan mensen bij aansluiten.
Zo was het. De verhoudingen waren min of meer duidelijk, maar in die verzameling huishoudens, zeker  geen groep te noemen, is de laatste maanden flink wat verandering voorgekomen. Gezinshuizen werden verkamerd tot mini-appartementen waar mensen tijdelijk kwamen te wonen zonder echte binding met de straat. Passanten. En er gingen twee gezinnen  verhuizen naar ruimere woningen en zo moesten in het sociogram dikke lijntjes worden uitgegumd en vervangen worden door frêle kriebellijntjes of helemaal niets. Ja, een enkele keer leek het zelf of er van afstoting sprake was. Buren die vooral met zichzelf rekening leken te houden.
Het lijkt erop of mijn straatje zich aan het opschudden is. Verhoudingen worden tegen het licht gehouden, de straat lijkt zich opnieuw te moeten voegen. Misschien heb ik wel een te romantisch idee van hoe een straat er uit zou moeten zien. Is het slechts een verzameling die voortdurend van samenstelling wisselt. Van een groep met een min of meer zelfde doelstelling is geen sprake. Tenzij de doelstelling prettig wonen is. Maar de opvatting daarover verschilt voor bijna iedereen. Het wordt weer eens tijd voor een straatborrel.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *