Verkeersregelaar

De grote straat waar ons kleine straatje op dood loopt krijgt een opknapbeurt. Bovengronds en ondergronds. Het verkeer wordt deels omgeleid, deels via een wirwar aan rood-witte afzettingen langs de feitelijke bouwplaats geleid. Een ingewikkeld traject dat voor een argeloze fietser nauwelijks meer te nemen is en voor de wandelaar al helemaal niet meer, als je niet een min of meer geoefende hordeloper bent. Om die laatste categorie toch enigermate ter wille te zijn, zijn in er in het enige honderden meters lange te reconstrueren traject twee oversteekplaatsen gecreëerd. Bij beide oversteekplaatsen is een provisorisch zebrapad op de weg geschilderd. Geel-zwart, rare zebra overigens met een voor deze plaats tamelijk hoog vitesse-gehalte. De oversteekplaats wordt bewaakt door een verkeersregelaar. Fel geel pak met in het zonlicht reflecterende banen als hij uit de schaduw stapt van de boom die hem enige verkoeling biedt. Ondanks zijn outfit en de portofoon die hij heeft omhangen, straalt hij geen greintje gezag uit. Daarvoor is zijn pak te ruim gesneden en zijn houding met afhangende schouders te weinig imponerend. Het verkeer is rustig. De meeste fietsers houden zich niet aan de voor hen uitgestippelde smalle paden en kiezen hun eigen spoor. De regelaar laat ze rustig gaan, knikt ze zelfs vriendelijk toe, corrigeert hun verkeerde padkeuze niet. Op die manier maakt hij zijn eigen functie volstrekt overbodig. Valt er wat te regelen, laat hij het na, waarschijnlijk in de veronderstelling dat aan zijn opmerkingen toch geen gehoor gegeven zal worden. Als ik bij de oversteekplaats kom is er geen fiets of auto te bekennen. Ik ben de enige voetganger. Mijn wat slepende tred heeft hem alert gemaakt. Hij kijkt naar links en recht en ziet net als ik dat de weg en het fietspad leeg zijn. Geruststellend voegt hij mij toe met een lichte neiging van zijn hoofd: “Ja, gaat u maar, het is vrij.” Ik bedank hem met een hoofdknik. Hij neemt zijn plaats in de schaduw weer in, wachtend op de volgende verkeersdeelnemer die zijn aanwezigheid rechtvaardigt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *