Zelfbevlekking

Een zaterdagochtendse koffievisite. Een verjaarsvisite zelfs. Een van de leden van de zaterdagclub is jarig en ontvangt thuis met koffie en appeltaart En aan het eind van de ochtend staan er niet alleen kopjes en gebakschoteltjes op tafel, maar ook nog vijf missaals .Bien étonnés de se trouver ensemble. En toch is er een min of meer logisch logisch verband. Die missaals kwamen niet zo maar van pas. Op de een of andere manier kwamen we te spreken over biechten, die spannende bezigheid uit onze vroege jeugd toen er nog enig zondebesef was en wij ons zieltje weer rein konden maken door de maandelijkse  klassikale biecht in de parochiekerk. Het was half jaren vijftig van de vorige eeuw, misschien een paar jaar later. Ik had van  een vriendje geleerd hoe je het op een plezierige manier met je zelf kon spelen. Maar je wist, in ieder geval je dacht te beseffen, dat het ook een grote zonde was. En als goed lid van de Roomsche kerk wist ik dat ik dat moest biechten, wilde hel en verdoemenis straks bij het Laatste Oordeel niet mijn deel zijn. Maar zo’n grote zonde ging ik natuurlijk niet bij mijn vast biechtvader kapelaan Joosten biechten. Die zou als hij mij tegenkwam alleen maar denken dat daar dat jongetje liep dat zulke vreselijke zonde had begaan en misschien nog wel beging. Ik biechtte in een heel andere parochie en kreeg als penitentie drie weesgegroetjes en de oefening van liefde. Maar die kende ik niet uit mijn hoofd en heb die later in de loop van de dag in een missaal opgezocht en gebeden. Ik ben weer in genade aangenomen!
Ik vertel dat verhaal en ook het verjaarsgezelschap kent de oefening van liefde niet meer. Samen komen we met de oefening van berouw nog wel een heel eind. De jarige gastheer heeft een vezameling missaals. Die komt tevoorschijn. En daar vinden we de tekst: “God van liefde, ik bemin U boven alles uit geheel mijn hart, omdat Gij oneindig goed en oneindig beminnelijk zijt. Uit liefde tot U bemin ik ook alle mensen als mijzelf. Heer, geef mij steeds meer liefde.”
Bemin ik ook alle mensen als mijzelf. Toch niet zo veel fout gedaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *