Asscher adieu

Ik moet mij heroriënteren. Het was mij de laatste tijd steeds duidelijker geworden op wie ik zou gaan stemmen over een paar weken. Tenminste als de verkiezingen doorgaan en er niet nog veel meer kinken in kabels komen die een stembusgang zouden beïnvloeden, mogelijk zelfs verhinderen.
Ik was ooit lid van een politieke partij, was actief in werkgroepen en betaalde keurig mijn contributie. En ik kon mij in die tijd zeer goed vinden in de uitgangspunten van die partij die streefde naar een meer rechtvaardige verdeling van kennis, macht en inkomen. Ik galmde vol overtuiging het clublied mee ook al voelde ik mij geen verworpene der aarde. Ik had groot vertrouwen in de toenmalige partijleiding wiens charisma mij zeer aansprak. Maar aan dat enthousiasme kwam een einde toen een latere partijbons met droge ogen durfde verklaren dat te veel ideologie geen pas meer gaf en dat zijn partij de ideologische veren diende af te schudden. Die opmerking heeft de vroeger vakbondsleider na zijn politieke carrière geen windeieren gelegd, gezien de vele uitnodigingen die hij kreeg om commissaris van grote instellingen en bedrijven te worden. Maar zijn opvattingen vervreemden mij wel van de partij. Ik zegde het lidmaatschap op en werd partijloos, maar waar kon  een sociaal-democraat nog terecht? Ik zweefde links van het midden. Bleef de partij wel volgen maar ergerde mij aan de goedkope machtsstrijd die politiek lijkt aan te kleven. Dergelijke interne kwesties zijn zelden goed voor de geloofwaardigheid van een partij. Verkiezingen maakten dat vaak heel duidelijk. Zetelverlies als gevolg.
Er komen weer verkiezingen aan. En ik hoorde en zag Lodewijk Asscher, de oud-wethouder, oud-minister en huidig partijleider, nee, sinds een paar uur ook oud-partijleider. In Asschers woorden hoorde ik weer iets van het haast teloor gegane sociaal-democratische élan terugkomen wat mij voor hem innam. Misschien is het zelfs zo dat ik dat graag wilde horen.
Asscher trok de consequenties uit zijn houding in de toeslagaffaire die onder zijn ministerschap destijds zijn beslag kreeg. Hij trekt zich terug uit de politiek. Ik moet mij heroriënteren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *