Complotdenken

Met een paar simpele drukken op een knop kunnen we de hele wereld naar onze hand zetten. Onze opvattingen kunnen we met gemak verspreiden via de sociale media. We kunnen de doden weer laten spreken, teksten verhaspelen tot nieuwe waarheid en de beelden die we zien, kunnen zo gemanipuleerd worden dat ze niet meer van echt te onderscheiden zijn.
De grootse producent van dit ‘fake news’, dit nepnieuws lijkt de op het oog machtigste man van de westerse wereld te zijn. Zijn leugenachtigheid is bijna spreekwoordelijk geworden. Hij debiteert met stellige en niet genoeg herhaalde overtuiging hij ’the best whatever’- dan ook is. Hij verzint het waar je bij staat en doet dat met even veel gemak als waarmee hij anderen voorhoudt dat zij juist de nepnieuwsproducenten zijn. De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet, overtuigd van zijn eigen opgepoetste glanzende bestaan. En om er nog maar een gezegde tegen aan te gooien ziet hij wel de splinter in het oog van de ander, maar niet de balk in zijn eigen oog.
Ik moet niets van complotdenkers hebben. Het is mij veel te gemakkelijk te denken dat in de wereld een groot alles omvattend complot wordt gesmeed om de macht over te nemen en rampen en aanslagen toe te schrijven aan  zelfbedachte tegenstanders die naar hun zeggen steun krijgen uit onverdachte hoek, Met een vaccin tegen covid-19 zouden we ook willoze marionetten worden, gestuurd via het door de complotters vermaledijde G5-netwerk. Het is maar wat je wat je wenst te geloven.
Ook mijn nog even Franse neef moet niets van Qanon en aanverwante denkbeelden hebben zoals blijkt uit zijn blog van 7 oktober in Dossier Moddergat. Maar in de slotalinea construeert hij ongewild(?) een nieuw complot door de populariteit van Trump te koppelen aan mensen die gelovig zijn: “De mens is gek op waandenkbeelden. Sommige van die ideeën gaan zelfs eeuwen mee. Zo zijn er mensen die geloven dat tweeduizend jaar geleden een door god gezonden man op aarde kwam om te lijden voor de zonden van de mens. Hiervoor stierf hij op wrede wijze aan het kruis. Drie dagen daarna was hij weer springlevend, herrezen uit de dood. Het is dezelfde man die wijn en vissen kon vermenigvuldigen en over water heen lopen. Later kreeg hij miljoenen volgelingen en eeuwen later zijn zij de trouwste kiezers van Trump, de held van QAnon. Het is om gek van te worden.”
Ja, ja, een nieuw complot ligt al om de hoek te wachten.

3 reacties op Complotdenken

  1. Gerard Tonen schreef:

    Tsja, Jan. Of je het leuk vindt of niet, de evangelicals, een kwart van de Amerikaanse kiezers, vormen de stevige electorale basis van Trump. Het is geen complotdenken, je kunt het gewoon verifiëren. Zoals zo vaak kiezen christenen opnieuw de verkeerde kant van de geschiedenis. Wat betreft het eerste deel van je citaat, zoals je weet beschouw ik als atheïst geloven als een dwaling van de menselijke geest. De mens verzint wat af.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.