Dreiging

Er moet een tijd geweest zijn dat het burgemeestersambt nog aanzien genoot. Samen met de notaris, de dokter en vooruit dan maar misschien ook nog wel de pastoor genoot hij aanzien. Van zij was toen nog geen sprake. De eerste vrouwelijke burgemeester kwam pas in 1946 en tot 1964 bleef zij de enige. Maar in de afgelopen jaren trad de pastoor uit, kwamen er niet te vertrouwen notarissen, trok de dokter zijn witte jas uit en werd de burgemeester niet meer de onaantastbare autoriteit die hij naar het voorbeeld van de burgemeester van Swiebertje lang leek te zijn. Er is veel veranderd. De burgemeester lijkt nu meer een bedreigde diersoort. Niet dat hij met uitsterven bedreigd wordt, maar bedreigingen lijken daagse kost voor hem of haar. Zeker nu de criminaliteit het stadsbestuur heeft ontdekt als creatieve broedplaats voor nog meer zwart gewin.
Ooit werd bij mij geïnformeerd of ik niets voelde voor dat ambt. Ik beschouwde dat als een wat overdreven compliment dat ik beleefd heb afgewezen. Gezien mijn achtergrond en geringe politieke carrière en het ontbreken van een echtgenote die, naar ik inschatte, ook maar iets voelde voor het zijn van burgemeestersvrouw, lag hooguit een post als burgemeester van Boerenkoolstronkeradeel ooit in het verschiet. Niets ten nadele van Boerenkoolstronkeradeel, maar mijn eigen stad en mijn rol als ambtenaar was mij liever. Stel dat ik wel burgemeester zou zijn geworden (haha) dan zou ik mogelijk net als een kwart van mijn collega’s te maken hebben gekregen met bedreiging gericht op lijf en goed. Goed dat ik dat ontlopen ben. En dat ik niet, ook al was het maar tijdelijk, de wijk naar een nabij buitenland zou moeten nemen. Alsof dat zou helpen.Net als het advies om bestuurlijke verantwoordelijkheden te spreiden over meerdere personen. Ik denk niet dat een beetje crimineel er dan tegen op zou zien om die meerdere personen te bedreigen.
Het burgemeestersambt is een risicobaan aan het worden. Politiek en maatschappelijk.Er is bijna geen ruimte meer om niet alleen burgemeester ook nog burgervader (m/v) te zijn. Iemand die dat nog wel beheerste is vannacht gestorven. Met groot respect wordt hij herdacht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *