Medaille

Ik ben gevraagd om een vrijwilligersavond op te luisteren met een gesproken column. De vrijwilligers zijn verbonden aan het  ‘Van ’t Lindenhoutmuseum’. Dat museum is gehuisvest in een voormalige kerk in wat ooit het Kinderdorp Neerbosch was. Een weesinrichting waar op het hoogtepunt van zijn bestaan zo rond het eind van de 19e eeuw 1100 kinderen woonden. De directrice heeft mij gevraagd om een column van maximaal tien minuten te houden, over een mix van Van ’t Lindenhoutmuseum-verhaal, vrijwilligers, een protestants-christelijke instelling in het katholieke Nijmegen etc. Een paar dagen geleden ga ik aan het schrijven en ik heb het over mijn geringe band die ik met een protestant-christelijke weesinrichting heb. Maar dat er toch sprake is van enige relatie. In mijn jonge jeugd was ik een geregelde wandelaar die samen met mijn vriendje tal van Nijmeegse wandelmarsen meeliep. En dat waren er nogal wat in Nijmegen. De Rosamars, de Kaloramamars en nog zo’n handvol. De medailles die je kreeg als je de mars tot een goed einde bracht moesten nog ergens in huis liggen. In dat kistje ook de medaille van de mars van de weesinrichting. Dat wist ik zeker. Het leek mij een aardige geste om aan het eind van mijn column die medaille aan het museum te overhandigen als kleine bijdrage aan de collectie. Ik dus op zoek naar dat kistje. Ik wist zeker dat het bestond en ergens moest liggen. De afgelopen dagen heb ik elke dag het hele huis afgezocht. Kasten geopend en weer gesloten, planken afgeruimd en weer ingeruimd. Gade, toch een meesters in het vinden van door mij verloren zaken, kon ook geen soelaas bieden. Het kistje bleef onvindbaar en daarmee ook de gezochte medaille.
Ik onderwerp mijn column aan mijn laatste revisie en meld in mijn tekst dat ik van plan was een medaille aan het museum te schenken, maar die nergens meer kan vinden. Soit.
Nog een keer ga ik op zoek en kijk via een spiegeltje op een voor mij eigenlijk te hoge kast. En ja hoor, daar onder een fikse laag stof staat het kistje met daarin de bedoelde medaille.
Ik voeg een PS aan mijn column toe en overhandig ’s avonds de medaille aan de directrice van het museum. De medaille krijgt direct een ereplaats in een van de vitrines van het museum.  En een medaille uit een vergeten kistje is op slag cultureel erfgoed geworden!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *