Mensenrechten

Hebben we de dag tegen de corruptie nog maar net achter de rug, moeten we ons van de Verenigde Naties vandaag al weer bezig houden met de Dag van de Rechten van de Mens. En wie ben ik om een verzoek van de Algemene Vergadering achteloos naast mij neer te leggen. Om het uur hoor ik op de radio de oproep om eens te gaan kijken op de site mensenrechten.nl en mijn kennis van de mensenrechten te toetsen. Op die site staat een quizje met acht vragen, die ik allemaal vlekkeloos beantwoord. Ik weet hoe het met de privacy gesteld staat (beroerd), dat een Ghanese werkster recht heeft op vakantiegeld (mijn poets komt niet uit Ghana), dat vrouwen evenveel moeten verdienen als mannen (theorie), dat bijstandsgerechtigden vrijwilligerswerk moeten/mogen/kunnen doen, dat je op je werk een hoofddoek mag dragen (nooit aan gedacht dat te doen) en nog wat van die vraagjes. Brave dingen van alledag, waarbij het lijkt of het met mijn naleving van de mensenrechten wel goed zit. Dat neem ik aan tenminste. Want de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens heb ik niet paraat. Ik googel en kom de 30 artikelen die de rechten behelzen tegen. Na het lezen van artikel 1 zakt mij de moed al in de schoenen: “Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.” En de artikelen die volgen hebben een hoog ideëel gehalte, maar lijken nauwelijks iets met de daagse werkelijkheid van doen te hebben. Zij lijken meer een blauwdruk voor een hemel op aarde of de Grondwet van Utopia.
Ik lees in de krant van de Amerikaanse folteringen en lees artikel 5: “Niemand zal onderworpen worden aan folteringen, noch aan een wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing.” Ai, beeld en werkelijkheid drijven steeds verder uit elkaar.
Het slotartikel, artikel 30 vertelt ( want het lijkt een sprookje):“Geen bepaling in deze Verklaring zal zodanig mogen worden uitgelegd, dat welke Staat, groep of persoon dan ook, daaraan enig recht kan ontlenen om iets te ondernemen of handelingen van welke aard ook te verrichten, die vernietiging van een van de rechten en vrijheden, in deze Verklaring genoemd, ten doel hebben.”
En desondanks heb ik het gevoel dat in heel veel gevallen deze verklaring voor sommigen nog minder waard is dan het papier waar die op gedrukt is. Daar draagt geen dag, door wie dan ook uitgeroepen, ook maar iets aan bij.

Eén reactie op Mensenrechten

  1. Herman van Soest schreef:

    Jan, mij doet dit allemaal ook uitermate treurig aan. Ik krijg steeds meer de indruk dat de natuur maar één foutje heeft genaakt; namelijk de mogelijkheid dat er mensen ontwikkeld zijn. Ik denk ook dat het steeds erger zal worden, ik hoop dat ik het mis heb, maar diegenen die nu geboren worden zullen dan wellicht met gemak 100 jaar worden, maar of wij daar jaloers op moeten zijn betwijfel ik ten stelligste.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *